Hai không hai tám viết thế nào là đúng nhỉ?

Nguyễn Minh Đức | Chat Online
Thứ 2, ngày 30/12/2019 17:09:03
1.453 lượt xem
Hai không hai tám viết thế nào là đúng nhỉ?
Nội dung này có 75 trả lời / bình luận
Trả lời (75)
Chibi Nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 30/12/2019 18:14:28
tất cả đều đúng và tất cả đều sai
9 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
HarryTV | Chat Online
Thứ 2, ngày 30/12/2019 18:30:18
Cả 4 câu đều đúng
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phillip Nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 30/12/2019 20:09:11
 A
4 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thu Trang | Chat Online
Thứ 3, ngày 31/12/2019 10:55:28
Cả 4 đáp án đều đúng hết
6 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
~HẮC MA- Hắc Công Tử~ | Chat Online
Thứ 3, ngày 31/12/2019 13:46:27
B
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
aimerThùy | Chat Online
Thứ 3, ngày 31/12/2019 18:25:59
tất cả đều sai  2028 phải viết là hai không hai tám
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tường Nguyễn | Chat Online
Thứ 3, ngày 31/12/2019 20:49:35
chọn A
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.39610
Thứ 3, ngày 31/12/2019 21:58:01
đều đúng và đều sai
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thuy Linh | Chat Online
Thứ 4, ngày 01/01/2020 13:35:13
4 đáp án đều đúng
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pham thu | Chat Online
Thứ 4, ngày 01/01/2020 14:22:24
A
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ABCD đúng
 
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Anh | Chat Online
Thứ 4, ngày 01/01/2020 18:15:58
cả 4 đáp án đều đúng
 
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.39681
Thứ 4, ngày 01/01/2020 21:36:23
A.2028
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Lan | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 05:58:27
Đáp án A
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hoàng Bảo Lâm | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 09:30:58
2028
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
-=Kagami Simmy=- | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 11:32:42
cái nào cái nấy đều đúng
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
vu bach lien | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 17:13:19
2028
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Pro gaming sang | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 20:33:34
Đáp án A.2028
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Pro gaming sang | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 20:33:36
Đáp án A.2028
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Người Bí Mật | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/01/2020 16:02:28
A
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Akonia - Moonlight ( Ako ) | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/01/2020 16:31:32
Các bạn có thể giả thích vì sao cả 4 đáp án đều đúng đều sai không ? 
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Azukawa Nakami | Chat Online
Thứ 2, ngày 06/01/2020 17:28:41
A
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phuong Anh Lê | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/01/2020 20:37:14
dap an A

 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ny typa | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/01/2020 21:14:56
đúng và sai 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
♕KIM OANH♕ | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/01/2020 19:27:37
B
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lục Tử Hy | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/01/2020 22:13:51
A
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Don't cry my girl | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/01/2020 22:10:51
Tất cả đều có lí
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Đỗ Bảo Ngọc | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/01/2020 15:19:59
A,B
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thảo Vy | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/01/2020 17:39:37
câu A
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.39999
Thứ 6, ngày 10/01/2020 19:21:20
A
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phuoc37fc | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/01/2020 21:25:14
câu d 0028
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
câu B nhá mn
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thanh Mai | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 10:34:32
câu A
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hồ Phạm Nguyên Khang | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 21:57:27
a,b,c,d đều đúng
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ミ★ℓσηɠ★彡ღ(♚ᗪëνเℓ♕) | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/01/2020 20:48:50
Cả A, B, C, D đều đúng hết nhé!
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nhung tran | Chat Online
Thứ 5, ngày 16/01/2020 19:33:53
a
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cả A, B, C, D đều đúng hết nhé!
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 13:28:14
Cả 4 câu đều đúng
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lưu Gia Bảo | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 13:33:45
tất cả đềusai chừ đáp án A
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Minh Quang | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 13:44:12
Cả 4 đều đúng
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sury | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 12:38:39
B
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Quốc An | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 16:05:48
tất cả đều đúng
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Thảo Linh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 18:59:03
A
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lâm Nguyên | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 21:38:26
tất cả đều đúng
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn oanh | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 21:52:24
tát cả đều đúng hết
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:53:07
Cả 4 câu đều đúng.
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:53:21
Cả 4 câu đều đúng.
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:53:29
Cả 4 câu đều đúng.
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:53:40
Cả 4 câu đều đúng.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:53:55
Cả 4 câu đều đúng.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:54:04
Cả 4 câu đều đúng.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:54:13
Cả 4 câu đều đúng.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:54:21
Cả 4 câu đều đúng.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:54:32
Cả 4 câu đều đúng.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:54:41
Cả 4 câu đều đúng.
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:54:49
Cả 4 câu đều đúng.
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:55:21
Cả 4 câu đều đúng.
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:55:28
Cả 4 câu đều đúng.
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:55:36
Cả 4 câu đều đúng.
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 08:55:44
Cả 4 câu đều đúng.
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.6
51 sao / 14 đánh giá
5 sao - 8 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 4 đánh giá
Điểm 3.6 SAO trên tổng số 14 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Hai không hai tám viết thế nào là đúng nhỉ?
Hai không hai tám viết thế nào là đúng nhỉ?
Hai không hai tám viết thế nào là đúng nhỉ?
Hai không hai tám viết thế nào là đúng nhỉ?
Hai không hai tám viết thế nào là đúng nhỉ?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.746
2 Duy Bách 2.191
3 Hiệp Nguyễn 1.289
4 Hôm nay tôi buồn 1.266
5 Huyền Trân 1.254
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 332 1.581
2 Trung Nghĩa 257 1.245
3 Anh Thư *very cute* 245 1.214
4 ♥Yrik jin 185 888
5 *•.¸♡ ɧàɳɳ♕ʈư♕ɖʉệ ... 161 738
Lên đầu trang