Tìm đáp án của phép toán

Nguyễn Minh Đức | Chat Online
Thứ 7, ngày 11/01/2020 14:59:50
3.384 lượt xem
Tìm đáp án của phép toán
Bằng bao nhiêu mọi người! Bấm máy tính mà hoang mang quá.
Trả lời (102)
Trần Thản k8 | Chat Online
Thứ 7, ngày 11/01/2020 15:20:15
148
 
4 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hiên | Chat Online
Thứ 7, ngày 11/01/2020 19:50:48
48:2(9+3)=48:212=12:53=0.(2264150943396)
4 35 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Không Tên | Chat Online
Thứ 7, ngày 11/01/2020 20:08:06
288
 
9 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kudo Shinichi | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/01/2020 07:52:51
288
 
14 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖ACE✪ɴᴇvᴇʀ๖ۣۜᴅιᴇ❖︵ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/01/2020 09:42:55
2412
2 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hắc Tỷ Tỷ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/01/2020 12:54:29
48 : 2( 9 + 3) = 288
12 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lê phương anh
Chủ nhật, ngày 12/01/2020 19:21:34
252
0 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thương | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/01/2020 21:27:20
288
 
8 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khang Ngô | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 07:23:00
48/2(9+3)
=>48/2*12
=>24*12
=>288
 
6 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thu Trang | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 11:46:49
288 nha bạn
5 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
oanhcute 2019 | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 16:19:23
288 là kết quả đúng nhất
8 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Nguyễn Phương Thảo | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 20:52:41
288 đứa nào đã và đang học lớp 6 trở lên sẽ bt
6 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vi Hiền | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 21:13:01
2 nhé
12 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hồ Phạm Nguyên Khang | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/01/2020 21:53:23
2
 
8 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Tố Bình
Thứ 3, ngày 14/01/2020 18:11:59
Kết quả của phép tính 48:2 (9+3)=36
0 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
✟ κᴀʏ đᴀɴԍ đụ ʏuɴ ✟ | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/01/2020 21:25:18
288
6 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ju Jing Yi | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/01/2020 21:51:23
288
7 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sherlock Holmes | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/01/2020 06:00:25
Một lũ ngu như bò 
48÷2(9+3)
=48÷2(12)
=48÷24
=2
15 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.40184
Thứ 4, ngày 15/01/2020 11:55:17
T hỏi thật ko bat chúng m lp mấy r, nhân chia trc, cộng trừ sau nhưng đây có ngoặc. Tính 9+3=12 trc, nhân với 2, r lấy 48 chia, rõ ràng ra 2. Dell hỉu bọn này nghĩ cái j?
11 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bé moon | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/01/2020 14:55:59
2
 
6 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Ngân | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/01/2020 18:45:39
36
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
My Nguyễn | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/01/2020 20:30:06
288
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Diệp | Chat Online
Thứ 5, ngày 16/01/2020 12:51:48
288
 
5 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖²⁴ʱωαɢ✿мυиχχ࿐ | Chat Online
Thứ 5, ngày 16/01/2020 15:14:54
48÷2×(9+3)
= 48÷2×12
= 24×12
= 288
7 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
288
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 13:05:05
288
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Minh Quang | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 13:40:55
288
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi Minh Lg | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 16:08:11
= 2
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Thảo Linh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 19:45:46
288
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Thảo Linh | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 19:46:24
288
6 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiên Phạm | Chat Online
Thứ 6, ngày 17/01/2020 20:43:09
228
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lâm Nguyên | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 21:42:36
48:2(9+3)
=48:2.12
=24.12
=288
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Le Ngoc Lingg ( Sieu.nhan.do ) | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 22:00:23
2
6 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
rayzy otaki | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/01/2020 23:46:39
=2
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
288 nha
 
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
=2 nha
4 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Thảo Linh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 19/01/2020 10:11:42
288
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
2
 
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
người lạ chơi | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/01/2020 21:39:39
48:2[3+9]=34
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Châu | Chat Online
Thứ 3, ngày 21/01/2020 11:26:10
288
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Như Ngoc | Chat Online
Thứ 3, ngày 21/01/2020 15:59:15
148
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
afk
Thứ 5, ngày 23/01/2020 16:56:53
168
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Huy | Chat Online
Thứ 6, ngày 24/01/2020 11:27:18
1
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Huy | Chat Online
Thứ 6, ngày 24/01/2020 11:28:51
bằng 2 nhé =))
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Benedict Cumberbatch | Chat Online
Chủ nhật, ngày 26/01/2020 15:41:13
288
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Thảo Linh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 26/01/2020 21:35:43
288
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đoàn Anh Quân
Thứ 3, ngày 28/01/2020 16:59:13
LÀ 2 ĐẤY
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đoàn Anh Quân
Thứ 3, ngày 28/01/2020 17:00:36
LÀ 2 ĐẤY
 
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đoàn Anh Quân
Thứ 3, ngày 28/01/2020 17:01:57
LÀ 2 ĐẤY
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đoàn Anh Quân
Thứ 3, ngày 28/01/2020 17:03:10
2
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Thanh | Chat Online
Thứ 3, ngày 28/01/2020 21:43:36
48 : 2( 9 + 3) = 288
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Diệp Lãnh Băng | Chat Online
Thứ 4, ngày 29/01/2020 12:15:27
148
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngân Thanh Lê | Chat Online
Thứ 4, ngày 29/01/2020 22:30:39
2
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.40733
Thứ 5, ngày 30/01/2020 19:38:54
48:2(9+3)
=12*12
=144
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.40734
Thứ 5, ngày 30/01/2020 19:41:16
48:2(9+3)
=24*12
=288
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kirito Asuna | Chat Online
Thứ 5, ngày 30/01/2020 20:09:55
288
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhok's Khờ's | Chat Online
Chủ nhật, ngày 02/02/2020 21:11:25
288
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đom Đóm | Chat Online
Thứ 3, ngày 04/02/2020 10:49:32
48:2(9+3)
=24*12
=288
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
đinh @... hạnh | Chat Online
Thứ 3, ngày 04/02/2020 15:54:14
288
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Đông | Chat Online
Thứ 4, ngày 05/02/2020 10:25:08
2412
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.4
55 sao / 16 đánh giá
5 sao - 7 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 2 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 4 đánh giá
Điểm 3.4 SAO trên tổng số 16 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Tìm đáp án của phép toán
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 03-2020 | Tháng 02-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.777
2 Anh 10.988
3 Minh Đức 8.942
4 ๖ۣۜHĭếυ㉺²⁰⁰⁴ 8.248
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.211
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Ngọc 1.468 6.898
2 Hoàng Tuệ Anh 1.207 5.874
3 ✞ঔৣ۝ ∂ươиɢ✟тử✟иɢυуệт ... 998 4.747
4 ๖²⁴ʱ๖ۣۜKim♕Anh๖ۣ 758 3.648
5 Dương Lam Hàng 668 3.185
Lên đầu trang