Tìm đáp án?

Trần Thanh Mai | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 10:06:20
1.900 lượt xem
Tìm đáp án?
Trả lời (111)
Nguyễn Ngân | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 10:10:13
21
12 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lãnh Hàn Thiên Kunz | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 11:24:25
=21
15 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41990
Thứ 5, ngày 27/02/2020 12:35:47
42
8 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
B_ tt | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 13:48:55
41
 
0 23 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
B_ tt | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 13:49:23
21
 
11 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
B_ tt | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 13:49:42
21
8 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mẹ Thiên Hạ | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 15:23:37
22
15 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42005
Thứ 5, ngày 27/02/2020 15:49:11
24
0 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thương | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:12:13
48
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
꧁༺αѕυиα✿‿ ‿✿уυυку✿‿ | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:13:48
= 21 
4 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Cường Thịnh
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:15:06
22
4 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tạ Linh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:18:15

13 nha mn

nhìn kí đôi vớ và bao tay đều mất đi 1 chiếc
 

6 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42013
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:23:15
41
0 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn quỳnh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:39:46
41
 
0 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42016
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:43:20
21
 
4 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vy Vy | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:45:01
42
 
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Tấn | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:51:27
42
 
2 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
huyen mih | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:51:44
21
 
4 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Pé Lik | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:54:21
22

 
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phuong le | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 17:59:12
21
4 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Đình Bách
Thứ 5, ngày 27/02/2020 18:12:33
42
 
1 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thảo | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 19:02:48
=41
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42056
Thứ 5, ngày 27/02/2020 19:53:41
22
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trần tài | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:01:22
42
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
đang Hanh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:16:50
42
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
meo meo
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:20:05
42
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn quỳnh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:43:24
=153
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Linh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:55:11
42
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42087
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:58:17
42
 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dinh Anh Truong
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:59:25
42
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
LƯƠNG ĐÌNH HIẾU
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:10:46
tất cả nói sai hết rồi , kết quả là 26 mới đúng 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
LƯƠNG ĐÌNH HIẾU
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:13:05
tôi đã tính kĩ lắm rồi nha mọi người
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lưu Thị Phương Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:19:54
13 nha
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:28:46
42
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:28:58
42
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:29:09
42
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:29:23
42
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Thu Hương | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:30:16
24
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42107
Thứ 5, ngày 27/02/2020 22:15:58
22
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Pham Viet Thinh | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 09:00:31
21
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Công Hải | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 09:27:43
48.
mu:10
khan tay:4
tat:2.
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vương Ngọc | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 09:41:23
21
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42131
Thứ 6, ngày 28/02/2020 10:00:21
42
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trâmgạo | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 11:57:56
153
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
anh của osaka | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 15:06:32
48
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Như Lê | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 15:16:31
22
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hằng Nguyễn | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 15:20:45
21
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42164
Thứ 6, ngày 28/02/2020 15:35:40
21
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Nguyễn Thùy Linh | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 15:39:39
42 ak
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42199
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:39:16
21
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
12345
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:40:52
13
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lee min | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:46:17
21 đk bạn?
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:48:37
42
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ho nhatminh | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:49:35
=22
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tuấn Trần Đức Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 17:00:15
42
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngọc Durex | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 17:11:12
42
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42258
Thứ 6, ngày 28/02/2020 18:09:02
21
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Huy Mạnh | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 19:22:23
24
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Huy Mạnh | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 19:23:22
22
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hữu Duy | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 19:28:38
Đặt mũ là a, găng tay là b, vớ là c. Theo đề bài ta được:
a+a+a=30 hay 3a=30 suy ra a=10. Mũ bằng 10.
a+b+b=18, b+b=8 do a=10, 2b=8 suy ra b=4. Găng tay bằng 4.
b-c=2,c=2 do b=4. Vớ bằng 2.
Theo yêu cầu của đề bài thì c+a*b=2+10*4=2+40=42 (nhân chia trước cộng trừ sau).
Vậy đáp án là 42.
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.4
40 sao / 9 đánh giá
5 sao - 7 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 9 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Tìm đáp án?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 03-2020 | Tháng 02-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.777
2 Anh 10.444
3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7.931
4 Minh Đức 7.928
5 ♥ ... 7.699
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Ngọc 1.463 6.880
2 Hoàng Tuệ Anh 1.202 5.849
3 ✞ঔৣ۝ ∂ươиɢ✟тử✟иɢυуệт ... 996 4.738
4 ๖²⁴ʱ๖ۣۜKim♕Anh๖ۣ 751 3.613
5 Dương Lam Hàng 647 3.087
Lên đầu trang