Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?

Trần Thanh Mai | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 10:19:56
1.693 lượt xem
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Trả lời (85)
Tùng Nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 11:06:13
B
13 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ツƬɦảσŠúη | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 13:25:32
B
12 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bill Gates | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 14:15:07
B
5 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ღŠαɾαɦღ | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 14:28:53
B
4 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Sơn | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 15:02:33
b
3 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cao Yến Nhi | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 15:13:51
ly b nhiều nước nhất
7 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41747
Thứ 2, ngày 24/02/2020 16:14:29
B
 
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Ngọc | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 19:03:11
Chiếc ly b nhiều nước nhất
6 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trịnh Khánh Ngọc | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 19:39:34
B
5 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Không Tên | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/02/2020 19:58:28
b
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41768
Thứ 2, ngày 24/02/2020 20:19:55
Ly A là đáp án vì cây kéo không xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng tại mặt phân cách có thể hình cây kéo chỉ là sticker dán ngoài ly
 
12 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trâmgạo | Chat Online
Thứ 3, ngày 25/02/2020 09:26:09
B
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trịnh Minh Ngọc | Chat Online
Thứ 3, ngày 25/02/2020 10:31:01
b
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tên ko có
Thứ 3, ngày 25/02/2020 12:27:50
B
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hinata hyuga
Thứ 3, ngày 25/02/2020 15:05:35
theo mình thì tất cả bằng nhau
 
2 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41828
Thứ 3, ngày 25/02/2020 15:31:03
b
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trịnh Trà | Chat Online
Thứ 3, ngày 25/02/2020 15:40:31
b
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hân
Thứ 3, ngày 25/02/2020 19:31:30
B
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mikikpop Mikikpop | Chat Online
Thứ 4, ngày 26/02/2020 09:35:54
B nhé 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Chi | Chat Online
Thứ 4, ngày 26/02/2020 10:04:34
b
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiểu Bạch Thỏ | Chat Online
Thứ 4, ngày 26/02/2020 15:34:39
A
 
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thị Huyền Trang | Chat Online
Thứ 4, ngày 26/02/2020 21:51:28
b
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trương lê bảo ngọc
Thứ 5, ngày 27/02/2020 08:37:13
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sen-chan | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 08:44:35
Ly nc B
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Kiêt | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 13:57:30
b
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mẹ Thiên Hạ | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 15:18:21
Ly B nha
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Djtmm KuốK Hùngg | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 17:20:11
B, là B, ghim bé nên chiếm thể tik bé nhất
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phuong le | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 18:02:26
B
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ミ★ | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 18:33:32
b
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42050
Thứ 5, ngày 27/02/2020 19:06:05
Li b nhiều nước nhất
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lan miu | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:07:02
chiếc ly 3
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
đang Hanh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:14:48
d
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
b
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trần tài | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:38:37
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đoàn Trường Phúc | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 22:02:16
B
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn hồng phượng | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 08:37:38
B nhé
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đinh Tử Dung | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 10:41:19
cốc B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đặng Tấn Công | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 15:01:59
Li B
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
anh của osaka | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:21:13
B
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hằng Nguyễn | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:27:37
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nhung tran | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:48:43
b
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bé mèo cute
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:50:08
A B C D thể nào cũng có 1 ý đúng
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:51:19
A,D
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:51:55
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Anh Love | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:52:16
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tuấn Trần Đức Minh | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:59:13
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
anlonk | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 21:39:38
cốc thứ 2
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Văn Thị Như Ý
Thứ 7, ngày 29/02/2020 08:03:24
Chiếc ly B chứa nhiều nước nhất
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42397
Thứ 7, ngày 29/02/2020 15:16:27
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Duy Hưng | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 16:50:15
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42423
Thứ 7, ngày 29/02/2020 16:52:03
Chiếc ly B nhiều nước nhất
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoàng hà mai phương | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 19:59:05
li a vì nếu bỏ vật nhiều hoặc vật nặng trong cấc nước nói sẽ nhiều hơn các li khác  nhé li a
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh unun | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 20:46:13
b
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
BạchDương | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 23:09:51
Đáp án A
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đom Đóm | Chat Online
Chủ nhật, ngày 01/03/2020 09:15:48
ly B 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Minh Thy | Chat Online
Chủ nhật, ngày 01/03/2020 15:16:06
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Bình___Xử Nữ ( tiểu bàng giải) | Chat Online
Chủ nhật, ngày 01/03/2020 18:46:51
cốc B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42510
Chủ nhật, ngày 01/03/2020 19:11:46
cốc C
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42529
Thứ 2, ngày 02/03/2020 10:12:35
B
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.8
30 sao / 8 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 3.8 SAO trên tổng số 8 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Chiếc lý nào chứa nhiều nước nhất?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 03-2020 | Tháng 02-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.777
2 Anh 10.604
3 Minh Đức 8.332
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7.931
5 ♥ ... 7.803
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Ngọc 1.465 6.890
2 Hoàng Tuệ Anh 1.204 5.859
3 ✞ঔৣ۝ ∂ươиɢ✟тử✟иɢυуệт ... 996 4.738
4 ๖²⁴ʱ๖ۣۜKim♕Anh๖ۣ 756 3.638
5 Dương Lam Hàng 659 3.142
Lên đầu trang