Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 16:36:49
2.461 lượt xem
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Trả lời (66)
Hoa Vô Khuyết | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 19:04:47
3 cái khóa 
 
6 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41164
Thứ 3, ngày 11/02/2020 21:05:22
2 khóa nhé, số 10 và 6

 
47 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ℱαրϮαຮұ | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 08:32:09
10 và 6
13 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Hồng | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 11:37:12
10 và 3
16 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Nguyễn 10% | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 12:39:34
2 khóa thôi
 
11 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vanh Nutty | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 17:22:45
2 cái. số 10 và số 6
 
4 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ღŠαɾαɦღ | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 20:18:19
2 khóa. Số 10 và số 6 
6 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
✪ミ★ℳเɳɦℒℯᗪųς★彡✪ | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 20:59:56
có 2 kết quả:-số 10 và số 3
                     -số 10 và số 6
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41249
Thứ 5, ngày 13/02/2020 15:20:56
4
 
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Duong Tung | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 16:36:42
số 10
 
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phuong Anh | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/02/2020 11:16:25
2 chìa khoá :" 3 va 10"
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Đức Thắng | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/02/2020 11:48:26
2 khóa nhé, số 10 và 6
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
@ Girl | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/02/2020 12:23:26
_1 khóa , và đây là sơ đồ của ta . : 
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
16 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Lê Nguyên | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/02/2020 15:24:57
2&9
 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
'' | Chat Online
Chủ nhật, ngày 16/02/2020 10:14:56
3 khóa nha số 6, 8 và 11
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Min Yoongi (Quynh Anh) | Chat Online
Chủ nhật, ngày 16/02/2020 12:02:00
1 khoa
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Ngọc Ánh | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/02/2020 10:22:25
1 cái khóa số 10
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hồng Mai 120509
Thứ 3, ngày 18/02/2020 14:06:38
có 2 đáp án cần 2 khóa: 10-3 và 10-6

 
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
6a1 lop | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/02/2020 21:36:34
chỉ cần 1 khóa thôi nhé , số 10 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dangkooklili 123 | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/02/2020 11:38:19
2 khóa. Số 10 và số 6 
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dangkooklili 123 | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/02/2020 11:38:19
2 khóa. Số 10 và số 6 
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41493
Thứ 4, ngày 19/02/2020 12:55:36
Cần mở 3 khóa: số 5,6,10
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chu Pika | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/02/2020 09:42:16
2 khóa 8 và 11
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đức | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/02/2020 16:09:20
mở 10 6
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bình Lê | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/02/2020 08:56:03
2 khóa. 10 và 6
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kiugirl
Thứ 6, ngày 21/02/2020 09:56:49
Cần mở 2 cái khoá nhé bạn, khoá số 10 và số 6
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tuấn Quyền | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/02/2020 13:43:02
10-2-3
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hosimira ichigo | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/02/2020 17:44:36
1 khóa là số 10
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
luu ha | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/02/2020 20:27:37
3  1,8,11
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
luu ha | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/02/2020 20:31:28
10&6
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen trang 2008 | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/02/2020 09:38:51
1 cái 10
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41751
Thứ 2, ngày 24/02/2020 17:42:59
3 và 10
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Như | Chat Online
Thứ 3, ngày 25/02/2020 10:11:19
1 khóa số 10
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phương ly | Chat Online
Thứ 3, ngày 25/02/2020 17:21:13
số 10 và số 6 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoàng hà mai phương | Chat Online
Thứ 4, ngày 26/02/2020 20:28:20
10 và câu 6laf khóa
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41958
Thứ 4, ngày 26/02/2020 23:28:41
1 số 10
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Takahashi Namiko ( Bé Cáo ) | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:54:14
10
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sen-chan | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:58:27
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sen-chan | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 16:59:49
có 4 khóa
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Djtmm KuốK Hùngg | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 17:01:19
3 và 10, chắc chắn luôn các ae
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đào Trang | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 18:29:00
3 cái khóa nhé
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
PHẠM QUÂN | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 19:07:53
2 cái khóa
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trần tài | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 20:51:03
10 và 6
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Linh | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/02/2020 21:09:24
2 KHÓA 10 VS 6
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mina | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 07:46:48
                   10 và 6 nhá bn
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dell có tên >< | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 08:03:32
2 cái số 10 và 6
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
la lisa | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 08:59:23
2 số 6,10
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42146
Thứ 6, ngày 28/02/2020 13:52:16
6 và 10
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42181
Thứ 6, ngày 28/02/2020 15:56:08
1 khóa
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42183
Thứ 6, ngày 28/02/2020 16:03:24
Chỉ có một vòi
đó là  số 10
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Bình___Xử Nữ ( tiểu bàng giải) | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/02/2020 18:25:04
10 và 2
( còn nhiều đáp án khác )
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
✞ঔৣ₣σrεvëɾ�ͥ�mͣiͫn✞ঔৣ | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 08:46:15

2 khóa nhé bn,số 10 và số 6!!!
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trương lê bảo ngọc
Thứ 7, ngày 29/02/2020 08:50:17
1 khóa số 10
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
6 vs 10 nhé!!!
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
$Minz_mê_hoặc$ | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 13:14:03

1 vòi bn nhé,số 10 :))
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vi Mai | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 16:18:01
khóa 6 và 10
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Viet Khoa Tom | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/02/2020 16:44:00
theo tớ thì đập ống nc đi nối ống nc nhựa dẻo vào là nhanh nhất :))
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42459
Thứ 7, ngày 29/02/2020 19:47:56
cắt ống cho nước chảy vào tô
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mai Hoang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 01/03/2020 09:50:29
số 10 bạn ơi
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
2
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.8
34 sao / 9 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 3.8 SAO trên tổng số 9 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Cần mở ít nhất mấy khóa để có nước trong bát, đó là những khóa nào?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 04-2020 | Tháng 03-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.847
2 Anh 11.529
3 Minh Đức 9.483
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.805
5 ♥ ... 8.703
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hanh 388 1.885
2 Tuệ Anh 331 1.607
3 Đừng đưa tao vào ... 247 1.203
4 Lãnh Hàn Thiên Vương ... 186 901
5 Lãnh Hàn Thiên Minzz 169 820
Lên đầu trang