Bạn có tìm được đáp án?

Nguyễn Minh Đức | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/02/2020 16:14:00
1.618 lượt xem
Bạn có tìm được đáp án?
Trả lời (91)
Nguyễn Hùng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/02/2020 18:35:01
14
 
11 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
vô danh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/02/2020 19:08:12
16
18 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thư_So..chimte enz thân thịn :> | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/02/2020 11:20:35
16
10 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/02/2020 11:21:04
14
 
8 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/02/2020 11:21:47
14
 
6 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Vân Dung | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/02/2020 14:38:18
16 
9 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Vân Dung | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/02/2020 14:38:24
16 
11 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Vân Dung | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/02/2020 14:38:29
16 
7 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
luu ha | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/02/2020 15:50:11
14
5 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41115
Thứ 2, ngày 10/02/2020 16:39:30
15
 
7 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41119
Thứ 2, ngày 10/02/2020 19:38:22
14
 
5 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Robinett Lizz | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 10:47:13
14
5 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
WAN | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 12:32:50
15
7 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ღŠαɾαɦღ | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 17:31:19
14
5 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thục Uyên | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 18:55:05
16
2 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hậu Ngọc | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 19:35:16
16
2 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hồ Điệp | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 12:16:58
16
 
2 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Nguyễn 10% | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 12:38:01
kết quả là 13
 
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chartly | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 15:31:38
mn sai hết thì phải(nếu tính ra bằng số sẽ như thế này):
10+10+10=30
10+4+4=18
4-2=2
2+10+3=15
=>kết quả bằng 15.

mn phải nhìn kĩ,chỗ cuối là 3 cái bánh cơm cuộn,còn những cái khác có 4 cái.
12 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mã Trang | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 19:17:20
15
6 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Ngọc Tú | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 23:58:15
14
6 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn oanh | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/02/2020 08:07:43
15
 
4 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thu Trang | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/02/2020 10:30:55
15 phải ko bn
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
16
1 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
t'h'a'o !!?????? | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/02/2020 15:09:23
16
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41255
Thứ 5, ngày 13/02/2020 16:45:00
10+10+10=30
10+4+4=18
4-2=2
2+10+4=16 
2 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lợi Duy | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/02/2020 21:46:03
16
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dâu Tây | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 09:03:08
16
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
16
 
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đức Lầy | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 13:28:47
15
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41288
Thứ 6, ngày 14/02/2020 14:30:06
đáp án: 14
 
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Flover Love | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 15:50:41
16, thề ko nhìn đáp án
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Duong Tung | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 16:33:23
16
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Mai Nguyễn | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 20:37:40
16
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bla bla | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 21:56:28
16
 
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Khắc Hoàng | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 22:05:56
10+10+10=30                                                                                                                                                                       10+4+4=18                                                                                                                                                                            4-2=2(vì có 2 chiếc bánh pizza)                                                                                                                                         Ở dưới chỉ có 1 cái nên 2:2=1                                                                                                                                             1+10+3=14                                                                                                                                                                           Đáp án =14
5 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Không Có Tên
Thứ 6, ngày 14/02/2020 22:48:41
16
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Thị Ngọc Ánh | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/02/2020 16:15:11
16
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41353
Thứ 7, ngày 15/02/2020 21:16:55
16
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Min Yoongi (Quynh Anh) | Chat Online
Chủ nhật, ngày 16/02/2020 12:07:07
17
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Zịt Con | Chat Online
Thứ 2, ngày 17/02/2020 09:43:03
15
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
KIM SURI | Chat Online
Thứ 2, ngày 17/02/2020 20:04:12
16
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
obito uchiha | Chat Online
Thứ 2, ngày 17/02/2020 20:59:35
13,5
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41422
Thứ 2, ngày 17/02/2020 22:30:32
Đáp án15
 
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Huy Phúc | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/02/2020 08:53:39
=16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Ngọc Ánh | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/02/2020 10:20:42
16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Anh Thơ | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/02/2020 12:34:16
đáp án15
 
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thần chết 2k12 | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/02/2020 16:08:41
đáp án15
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Minh Thảo | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/02/2020 16:12:25
15
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bao Ngoc Nguyen Hoai | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/02/2020 09:42:30
15
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bao Ngoc Nguyen Hoai | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/02/2020 09:43:42
14 mình nhầm
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chu Pika | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/02/2020 09:44:49
14
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Nancy | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/02/2020 23:22:20
16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Phước | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/02/2020 20:43:42
Đáp án 16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Siro Official | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/02/2020 08:40:56
15
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
An Ruby | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/02/2020 09:42:37
16
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Hakita | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/02/2020 16:14:23
15
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.41685
Thứ 7, ngày 22/02/2020 20:26:04
16
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
2004kh | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/02/2020 22:45:06
16
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
5
25 sao / 5 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có tìm được đáp án?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 04-2020 | Tháng 03-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.847
2 Anh 11.529
3 Minh Đức 9.483
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.805
5 ♥ ... 8.703
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hanh 388 1.885
2 Tuệ Anh 331 1.607
3 Đừng đưa tao vào ... 247 1.203
4 Lãnh Hàn Thiên Vương ... 186 901
5 Lãnh Hàn Thiên Minzz 169 820
Lên đầu trang