Gửi bài tập bạn cần làm

Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau: Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0. Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1

1.238 lượt xem
Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau:
Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0.
Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1.
Vd: Doben(77) = Doben(49) + 1 = Doben(36) + 1 + 1 = Doben(18) + 1 + 1 + 1 = Doben(8) + 1 + 1 + 1 + 1 = 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4
Viết chương trình tính độ bền của một số nguyên dương n.
Bài tập này đã có 3 lời giải
Lời giải / Bình luận (3)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 3, ngày 02/01/2018 21:38:38
Chat Online
Năm 1973 nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau,Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0,Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1,Doben(77) = Doben(49) + 1 = Doben(36) + 1 + 1 = Doben(18) + 1 + 1 + 1 = Doben(8) + 1 + 1 + 1 + 1 = 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4,Viết chương trình tính độ bền của một số nguyên dương n,Lập trình Lớp 9,bài tập Lập trình Lớp 9,giải bài tập Lập trình Lớp 9,Lập trình,Lớp 9
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 4, ngày 03/01/2018 13:08:31
Chat Online
Năm 1973 nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau,Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0,Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1,Doben(77) = Doben(49) + 1 = Doben(36) + 1 + 1 = Doben(18) + 1 + 1 + 1 = Doben(8) + 1 + 1 + 1 + 1 = 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4,Viết chương trình tính độ bền của một số nguyên dương n,Lập trình Lớp 9,bài tập Lập trình Lớp 9,giải bài tập Lập trình Lớp 9,Lập trình,Lớp 9
Pascal
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bạch Ca | +1đ điểm giá trị
Thứ 2, ngày 08/01/2018 13:32:39
Chat Online
Tạo các biến cho chương trình như sau: i, j, k, n, do_ben, max kiểu longint
{Lập hàm tính tích các chữ số của N}
function tich(biến n kiểu longint) trả về dữ liệu kiểu longint
Tạo biến kqua có kiểu dữ liệu longint
Khi n=0 thì gán biến kqua = 0 ngược lại gán biến kqua = 1
Chạy vòng lặp While khi n<>0
gán kqua = kqua * (n mod 10)
gán n = n div 10
Sau khi chạy xong vòng lặp thì gán kết quả trả về cho hàm tich = dữ liệu của biến kqua
{Chương trình chính}
Bắt đầu chương trình
Chạy vòng lặp While khi true (luôn luôn chạy) yêu cầu nhập và kiểm tra số nguyên N
Xóa dữ liệu hiển thị trên màn hình
In yêu cầu nhập số nguyên không âm N, điều kiện (0 <= N <= 2,000,000,000)
Đọc dữ liệu nhập và gán vào biến n
Kiểm tra biến n (nếu lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 2,000,000,000) thì thoát vòng lặp While
Ngược lại thì không thoát vòng lặp While
Gán biến max = 1
Chạy vòng For duyệt biến i từ 1 đến n
gán biến do_ben = 0
gán biến j = i
Chạy vòng lặp While khi j>9
gán biến do_ben = do_ben + 1
gán biến j = kết quả hàm tich(j)
Nếu biến do_ben lớn hơn hoặc bằng biến max thì
gán biến max = do_ben
gán biến k = i
Thoát vòng For
In kết quả Số bé hơn N có độ bền lớn nhất là K
In kết quả Độ bền của K là max
Chương trình Pascal
program Do_Ben_So_Nguyen;
uses crt;
var i,j,k:longint;
var n,do_ben,max:longint;
function tich(n:longint):longint;
var kqua:longint;
begin
if n=0 then kqua:=0 else kqua:=1;
while n<>0 do
begin
kqua:=(kqua*(n mod 10));
n:=(n div 10);
end;
tich:=kqua;
end;
begin
while true do
begin
clrscr;
write('Nhap so nguyen khong am N (0 <= N <= 2,000,000,000): ');
readln(n);
if (n>=0) and (n<=2000000000) then break;
end;Thoát chương trình
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 07 - 13/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Ngô _ AMĐTTĐ 485 2.179
2 flash wolves 275 1.280
3 Quỳnh Anh Đỗ 246 1.159
4 ❦βé✚ηɠọς❦ 169 787
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 164 717
Lên đầu trang