Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình nhập số nguyên dương N (N ≤ 250) và dãy số nguyên dương A1, A2, ..., An mỗi số không vượt quá 500 (Lập trình - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Nguyễn Thu Hiền
Thứ 2, ngày 25/02/2019 20:31:47
Viết chương trình nhập số nguyên dương N (N ≤ 250) và dãy số nguyên dương A1, A2, ..., An mỗi số không vượt quá 500
a) In số vừa nhập theo hàng ngang
b) Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số chẵn bao nhiêu số lẻ?

Viết chương trình nhập vào 1 xâu tối đa 155 kí tự in ra màn hình số lượng các từ có trong xâu? (Lập trình - Lớp 11)

Yang Soái
Thứ 3, ngày 19/02/2019 19:35:39
1. Viết chương trình nhập vào 1 xâu tối đa 155 kí tự in ra màn hình số lượng các từ có trong xâu?
2. Viết chương trình nhập vào 1 xâu không quá 100 kí tự : in ra màn hình độ dài của xâu. xóa các kí tự là chữ a có trong xâu?
3. Viết chương trình nhập vào 2 xâu S1, S2, : chèn xâu S2 vào cuối xâu S1. In xâu S1

Viết chương trình tính tổng: 1 + 1/2 + 1/4 + ... + 1/50 (Lập trình - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 5, ngày 14/02/2019 09:56:37
viết chương trình tính tổng:1+1/2+1/4+...+1/50
viết chương trình tính tích:1*1/3*1/6*1/12*1/15*1/18

Nhập số nguyên dương N từ bàn phím và đưa ra màn hình các thông tin sau (Lập trình - Lớp 8) (chưa có lời giải)

lee hong
Thứ 5, ngày 17/01/2019 20:02:18
TÌM SỐ
Nhập số nguyên dương N từ bàn phím và đưa ra màn hình các thông tin sau :
Dòng 1: số chính phương lớn nhất không vượt quá N
Dòng 2: số lượng các số nguyên tố không vượt quá N
Dòng 3: số có nhiều ước nhất không vượt quá N
Dòng 4: số hoàn chỉnh lớn nhất không vượt quá N

Nhập 1 số nguyên dương n. Tính tổng chẵn (0 + 2 + 4 + ...n) (Lập trình - Đại học)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 5, ngày 03/01/2019 14:24:52
Nhập 1 số nguyên dương n
Tính tổng chẵn (0+2+4+...n)
Tính tích chẵn (2×4×6×...n)
Sau đó in tích và tổng ra màn hình ?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 162 737
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 69 292
Lên đầu trang