Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình nhập điểm của 10 bạn học sinh kiểm tra xem có bao nhiêu bạn dưới 5 điểm

Thy thy | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/05/2019 22:07:42
187 lượt xem
Lời giải / Bình luận (3)
Thanh Y Dao
Thứ 5, ngày 16/05/2019 12:34:04
Chat Online
gọi giá trị ddiemr của mỗi bạn lần lượt là : a1;a2;a3;.....aN
gọi dem là số lượng học sinh có điểm dưới 5
Chương trình:
b1:      nhập N và dãy a1; a2;....aN
b2:       i <-1; dem <-0  
b3:        nếu i> N thì thông báo dem rồi kết thúc
b4:         nếu ai <5 thì  dem <-dem+1
b5:         quay lại bước 3
0 0 | Điểm tặng (TK đăng bài chấm): 0 1 2 3 4 5 Báo cáo
Tuyết Nhi | +1đ điểm giá trị
Thứ 6, ngày 17/05/2019 14:22:42
Chat Online
var a:array[1..10] of integer;
i,n,dem:integer;
begin
write(' nhap n ');readln(n);
for i:=1 to n do 
begin
write(' a[ ', i ,' ] '); readln(a[i]);
end;
writeln
dem:=0;
for i:=1 to n do 
if a[i]<=5 then dem:=dem+1;
write( ' tong hoc sinh duoi 5 diem la ' , dem );
readln;
end.
da chay va thanh cong a neu qua 10 pt thi se bao loi ^-^
1 0 | Điểm tặng (TK đăng bài chấm): 0 1 2 3 4 5 Báo cáo
»Ҫɦέɱ¹sէ« | +1đ điểm giá trị
Thứ 2, ngày 20/05/2019 18:27:48
Chat Online
program nhapdiem;
uses crt;
var a:array[1..10] of integer;
i,n,dem:integer;
begin
write(' nhap n ');readln(n);
for i:=1 to n do 
begin; write(' a[ ', i ,' ] '); readln(a[i]); end;
dem:=0;
for i:=1 to n do 
if a[i]<5 then dem:=dem+1;
write( 'co tat ca ',dem,' ban duoi nam diem');
readln;
end.
0 0 | Điểm tặng (TK đăng bài chấm): 0 1 2 3 4 5 Báo cáo
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.416
2 Duy Bách 1.886
3 Hiệp Nguyễn 1.289
4 Hôm nay tôi buồn 1.258
5 Quách Trinh 1.092
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 331 1.576
2 Trung Nghĩa 255 1.235
3 Anh Thư *very cute* 237 1.174
4 Chi chăm chỉ:>>> 180 867
5 Hôm nay tôi buồn 151 676
Lên đầu trang