Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình tính tổng các số lẻ trong n số vừa nhập

Suong Thanh | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/05/2019 20:14:27
108 lượt xem
viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a) viết chương trình tính tổng các số lẻ trong n số vừa nhập
b) nhập một mảng A có n phần tử
c) in mảng A đã nhập ra màng hình
d) tìm giá trị lớn nhất của mảng A
Bài tập này đã có 4 lời giải
Lời giải / Bình luận (4)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
Viết chương trình tính tổng các số lẻ trong n số vừa nhập,Tin học Lớp 8,bài tập Tin học Lớp 8,giải bài tập Tin học Lớp 8,Tin học,Lớp 8
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
»Ҫɦέɱ¹sէ« | +1đ điểm giá trị
Thứ 2, ngày 20/05/2019 20:20:08
Chat Online
Câu a:
program dayso;
uses crt;
var s,i,n:integer
      a:array[1..100] of integer;
begin 
write('nhap n='); readln(n);<br />for i:=1 to n do<br />begin; writeln('A[i]='); readln(A[i]); end;
s:=0;
for i:=1 to n do if A[i] mod 2 <> 0 then s:=s+A[i];
writeln('tong cac so le vua nhap la',s);
readln;
end. 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
»Ҫɦέɱ¹sէ« | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 22/05/2019 16:48:37
Chat Online
Câu b:
program mang;
uses crt;
var i,n:integer; a: array[1..100] of integer;
begin
writeln('nhap n='); readln(n);<br />for i:=1 to n do<br />begin; writeln('a[i]='); readln(a[i]); end;
readln;
end.
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
»Ҫɦέɱ¹sէ«
Thứ 4, ngày 22/05/2019 16:49:09
Chat Online
Câu c:
program mang;
uses crt;
var i,n:integer; a: array[1..100] of integer;
begin
writeln('nhap n='); readln(n);<br />for i:=1 to n do<br />begin; writeln('a[i]='); readln(a[i]); end;
writeln(',A[i],');
readln;
end.
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/08 | Tháng 08-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 HT Gaming EDM 693 3.261
2 Hoàng Thiên_Kenz 637 3.031
3 ... 490 2.329
4 ☠ɦὰท❄℘ɦℴทջ☠ 381 1.832
5 Duy Đỗ 354 1.722
Lên đầu trang