Giải bài tập Tiếng Anh - Tiếng Anh | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

​Hoàn thành đoạn hội thoại sau (Tiếng Anh - Lớp 6)

Nguyễn Thu Phương
Thứ 7, ngày 18/08/2018 19:42:43
​Hoàn thành đoạn hội thoại sau
A:(1)___________________________this evening.
B:Oh,no! (2)___________________________.
A:Well,(3)__________________________, then?
B:(4)_____________________________________
A:The new Tom Cruise film.
B:And(5)________________________________
A:At the Odeon Cinema.
B:Ok,then.

My brother swim very ... (slow) (Tiếng Anh - Lớp 6)

dore mon
Thứ 7, ngày 18/08/2018 19:42:18
cho dạng đúng của từ trong ngoặc
1. my brother swim very ................(slow)
2. this is a ...................area (danger)
3,she seems ...........(happy)
4.the baby laughs ....................(happy)
5 nam is a.................................badminton phayer (skill)
6.tuan plays badminton ..................(skill)
7.mai speaks english...........................(fluent)
8. mai is a .................. english speaker ( fluency)
9 ....................,he passed the exam (luck)
10,......................,she failed the exam (luck)

Yesterday, I go... to the restaurant with a client (Tiếng Anh - Lớp 7)

Quỳnh Ah
Thứ 7, ngày 18/08/2018 19:41:37
1. yesterday, i go ................ to the restaurant with a client
2 . we ( drive ) .......... aroud the parking lot of 20 mins to find a parking space
3. when we ( arrive ) ........at the restaurant , the place ( be ) .......full

Choose the best option (Tiếng Anh - Lớp 9)

Thúy Hoàng
Thứ 7, ngày 18/08/2018 18:30:35
Choose the best option
Giải hộ mình bài 6 và 7 ạ cảm ơn nhiều

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại trong nhóm (Tiếng Anh - Lớp 7)

Thu Vuong
Thứ 7, ngày 18/08/2018 15:36:05
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại trong nhóm

Cho dạng đúng của các từ in hoa trong mỗi câu (Tiếng Anh - Lớp 9)

Lưu Hảo
Thứ 7, ngày 18/08/2018 15:23:51
Cho dạng đúng của các từ in hoa trong mỗi câu

Hoàn thành đoạn hội thoại sau (Tiếng Anh - Lớp 6)

Thu Phương Nguyễn
Thứ 7, ngày 18/08/2018 15:12:45
Hoàn thành đoạn hội thoại sau
A:(1)___________________________this evening.
B:Oh,no! (2)___________________________.
A:Well,(3)__________________________, then?
B:(4)_____________________________________
A:The new Tom Cruise film.
B:And(5)________________________________
A:At the Odeon Cinema.
B:Ok,then.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 287 1.409
2 My Ngoc 232 1.087
3 Trần Thìn 186 909
4 Nguyễn Thị Thu Trang 196 868
5 Nguyễn Huyền Hảo 164 764
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang