Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Epiphany - Shimmeringrain

Gửi Bài hát >>
Jung Hoseok | Chat Online
Thứ 4, ngày 09/01/2019 16:14:21
308 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
A little strange
You were my beloved
You were my everything
Give you anything
All the joy I bring
you I'd keep living
As I keep on going I could not keep holding on bear the storm
And I realized that I could just take off the mask that I on
I'm the one I love in this world

Shining so brightly this soul residing in
I have realized now so love me
I'm far from perfect but I know I'm worth it
I'm one I should love
I just wanted to love this world

Shining so brightly soul residing in me
have realized now so I love me
I'm far from perfect but I know that I'm it
I'm the one I love
I'm the one should love

I'm the one I should
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang