Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Star Sky - Eternal Paths

Gửi Bài hát >>
Nhi Mẫn | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/12/2018 21:59:40
310 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Here we are
Riding the sky
Painting night with sun
You I, Mirrors of light
Twin flames of fire
Lit in another time place
I knew your name
I knew your face
Your love and grace
Past and present now
collide in inner space

the song we play
the page for me
cannot erase the time of sleep
I cannot loved so set me free
I cannot deliver your

Or caress your soul turn that page for me
I cannot embrace touch that you give
cannot find solice in your words
I cannot deliver your love or caress your soul
Age to age
I feel the call
Memory of future dreams
You and riding the sky

Keeping the fire bright
another time and place
I know your name
I know your face
Your touch and grace
All time can not erase
What our hearts stays
on a song we play
Burn the page me

I erase the time of sleep
I cannot be so set me free
I cannot deliver love
Or caress your soul so turn that page for
I cannot the touch that you give

I find solice in your words
I cannot deliver you your love caress your soul
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang