Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Star Sky - Eternal Paths

Gửi Bài hát >>
Nhi Mẫn
Thứ 6, ngày 14/12/2018 21:59:40
219 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Here we are
Riding the sky
the night with sun
You and Mirrors of light
Twin flames of fire
in another time and place
I knew your name
I knew your face
Your love and grace
Past and present now
collide in inner space

the song we play
Burn page for me
I erase the time of sleep
I cannot be loved so set free
I cannot deliver love

Or caress your soul so turn that page me
I cannot the touch that you give
I find solice in your words
cannot deliver you your love or caress your soul
Age to age
I feel the call
Memory of future dreams
You and I, riding the

Keeping the fire bright
From another time and
I know your name
I know your face
Your touch and grace
All of can not erase
What hearts remember stays
Forever a song we play
the page for me

I cannot the time of sleep
I cannot be loved set me free
I cannot your love
Or your soul so turn that page for me
cannot embrace the touch that you give

I cannot solice in your words
cannot deliver you your love or caress your soul
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang