Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I'm Fine - Shimmeringrain

Gửi Bài hát >>
Jung Hoseok
Thứ 6, ngày 14/12/2018 22:13:01
160 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Underneath the blue my eyes are opened wide
And the that keeps on shining making me feel so high
Can't control my beating heart can't even breathe in no
In this I know I'm feeling so alive
It's alright even if there isn't us even if I to dust

if I'm dreaming of the time before our tragic love
Even if I'm in the storm even if my are torn
Even if day I wake up and I'm not me anymore
It's alright I have me myself and I to save me
My own history I will write I will live and survive

How you doing? I'm fine look up to the sky
All my pain is gone so say goodbye
Although my cold and heart
remember how to call you tonight
But I'm alone no more I'm alright I'm

And when darkness of the night
Waking from all my dreams tonight
But afraid no more I'm alright I'm alright
I'm feeling just fine fine
I'll be letting go your hand

I know I'm all mine mine
'Cause I'm just fine
I'm just fine fine fine
don't wanna be sad again
I could the sun shine shine shine
'Cause I'm just fine just

I'm just 'cause I can bear
All my pain when you're not there
I'm just fine need to care
'Cause I'm gonna make all my pain go away and a I'll wear
I'm so fine you're so fine all of the sadness by

send all the pain away just gotta smile away
Let just tell you we're so fine
I'm fine you're so fine our future is only filled with joy
Gotta leave all the worries and enjoy the time
You've done so we're so fine

My cold and frozen
Can't remember how to call you
But I'm no more I'm alright I'm alright
And the darkness of the night
Waking me from all my dreams

But I'm afraid no more I'm alright alright
I'm feeling just fine fine
I'll be letting of your hand
I know I'm mine mine mine
'Cause I'm just fine
I'm feeling just fine fine

I don't be sad again
I could see the sun shine shine
'Cause I'm just fine just
Can you see oh can you in plain sight?
Underneath the moonlight
And can you hear in my Woah eh

The faint of rejoice
I'm just fine fine fine
Let me yell it from the top of my
I just wanna run far away this nightmare
I'm feeling just fine fine

I will only keep on again
if I keep falling down
I'll be alright
I'm feeling just fine fine
Let me it from the top of my head
I just wanna run far away from this

I'm feeling just fine fine
I will keep on trying again
Even I keep falling down I'll be alright
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang