Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I'm Fine - Shimmeringrain

Gửi Bài hát >>
Jung Hoseok | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/12/2018 22:13:01
442 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Underneath the blue my eyes are opened wide
And the sun that keeps on shining making feel so high
Can't control my heart can't even breathe in no no
In this moment I I'm feeling so alive
It's alright if there isn't us even if I turn to dust

if I'm dreaming of the time before our tragic love
Even if I'm in the storm even if my wings torn
Even if one I wake up and I'm not me anymore
It's alright I me myself and I to save me tonight
My own history I will and I will live and survive

How you doing? I'm I look up to the sky
my pain is gone now so say goodbye
my cold and frozen heart
remember how to call you tonight
But I'm alone no more alright I'm alright

And the darkness of the night
Waking me from all my dreams
But I'm afraid no I'm alright I'm alright
I'm feeling just fine fine
I'll be letting go of your

know I'm all mine mine mine
'Cause I'm just fine
I'm just fine fine fine
I don't wanna be again
could see the sun shine shine shine
I'm just fine just fine

I'm just fine 'cause I can
All of my pain you're not there
I'm just fine no need care
'Cause I'm gonna make all my pain away and a smile I'll wear
I'm so fine you're so fine all of sadness passing by

Gotta all the pain away just gotta smile away
Let me just tell you we're so
I'm so fine you're fine our future is only filled with joy
Gotta leave all the and enjoy the time today
You've done well we're so fine

My cold frozen heart
Can't remember how call you tonight
But I'm no more I'm alright I'm alright
And when the darkness of night
Waking me from all my tonight

But I'm afraid no more I'm I'm alright
I'm just fine fine fine
I'll be letting go of your
I know I'm all mine mine
'Cause I'm just fine
I'm just fine fine fine

I don't wanna sad again
I could see the sun shine shine
'Cause just fine just fine
Can you see oh can you see in plain
Underneath the moonlight
And can you hear my voice? Woah eh

faint echo of rejoice
feeling just fine fine fine
Let me yell it from the of my head
I just wanna run far away from this
I'm just fine fine fine

I will only keep on again
Even if I keep down
I'll be alright
I'm feeling just fine fine
Let me yell it from top of my head
I just run far away from this nightmare

I'm feeling fine fine fine
I will only keep on again
Even if keep falling down I'll be alright
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang