Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

How's The Weather - Super Simple Songs

Gửi Bài hát >>
Hoa
Thứ 6, ngày 14/12/2018 22:26:00
303 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
How's the weather? How's the weather? How's weather today?
Is it sunny? Is it rainy? it cloudy? Is it snowy? How's the weather today?
Let's look outside. How's weather? Is it sunny today?
look outside. How's the weather? Is it rainy today?
Let's look outside. How's the Is it cloudy today?

Let's look Is it snowy today?
How's the weather? How's the weather? the weather today?
Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it How's the weather today?
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Cô bé mèo đen Trả lời Cô bé mèo đen
Thứ 3, ngày 25/12/2018 16:48:11
Mình làm đúng hết nè!
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Khánh Minh Trả lời Nguyễn Khánh Minh
Thứ 5, ngày 03/01/2019 11:51:55
Mình thì sai một câu
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang