Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Forever friends - Fiona Fung

Gửi Bài hát >>
Biết Tuốt
Thứ 4, ngày 09/01/2019 14:53:46
275 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I believe can love
give me your loving care
I believe in we are
don't know where I would be
Without staying with me

I'm lost in misery
You will take me all the way, I'm afraid
you and me, hand in hand
To everywhere amazing
my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you me all the love I need

You are only one
I believe can love
You give me loving care
I believe what we are
You will take me all the as day by day

Oh, you me, hand in hand
To everywhere amazing
my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you me all the love I need
You are the one
You will take me all the way, as by day

Oh, you me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh
We are forever friends
Oh baby, you give me all love I need
You are only one
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang