Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Forever friends - Fiona Fung

Gửi Bài hát >>
Biết Tuốt | Chat Online
Thứ 4, ngày 09/01/2019 14:53:46
337 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I believe can love
You give me loving care
I believe what we are
I don't know where I would
Without you staying me

Sometimes, I'm in misery
You will take me all way, I'm not afraid
Oh, and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, friend
We are forever friends
Oh baby, you give me the love I need

You are the one
I I can love
You me your loving care
I believe what we are
You take me all the way, as day by day

Oh, you and me, hand in
To everywhere amazing
Be my friend, friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love need
You are only one
You will take all the way, as day by day

Oh, and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you me all the love I need
You are the only
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang