Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Shining Friends

Gửi Bài hát >>
๖Pé♥Mây๖™
Thứ 6, ngày 14/12/2018 22:21:19
466 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
A little brightens a rainy day
Life is you can't go away
Don't hide yourselves a corner
You have my place stay
is gonna say goodbye

Opens up
You'll see happy sunshine
going on with your dream
Chasing tomorrow's sunrise
The spirit can never
Sun will shine, friend
Won't you cry, my dear

Seeing you shed a tear my world disappear
You'll never be in darkness
See smile, my friend
We are with you, hands
You got to believe, you are my destiny

We're meant to be your
That's a friendship be
A little faith a rainy day
Life is difficult you can't away
Don't hide yourselves in a

You have place to stay
Sorrow is gonna goodbye
Opens up
see the happy sunshine
going on with your dream
Chasing tomorrow's sunrise
The spirit can never

will shine, my friend
let you cry, my dear
Seeing shed a tear make my world disappear
You'll never be alone darkness
See my my friend

We are with holding hands
have got to believe, you are my destiny
We're meant to be your
That's a friendship be
5
20 sao / 4 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận:
cô bé tóc xù Trả lời cô bé tóc xù
Thứ 7, ngày 05/01/2019 20:40:40
hay quá
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đào Việt Anh Trả lời Đào Việt Anh
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 20:53:28
max hay nhân 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
20 sao / 4 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang