Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Shining Friends

Gửi Bài hát >>
Ngân_Móm>< | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/12/2018 22:21:19
529 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
A little brightens a rainy day
Life is difficult you can't go
hide yourselves in a corner
You my place to stay
is gonna say goodbye

Opens up
You'll see happy sunshine
going on with your dream
Chasing tomorrow's sunrise
The can never die
Sun will shine, my
Won't let cry, my dear

Seeing shed a tear make my world disappear
You'll never be alone darkness
my smile, my friend
are with you, holding hands
You got to believe, you are my destiny

We're meant to be your
That's what a friendship
little faith brightens a rainy day
Life is difficult can't go away
Don't hide yourselves in a

You have place to stay
Sorrow is gonna say
Opens up
see the happy sunshine
going on with your dream
Chasing tomorrow's sunrise
The spirit never die

will shine, my friend
Won't you cry, my dear
Seeing you shed a tear make my disappear
You'll never be alone in
my smile, my friend

We are you, holding hands
You have got believe, you are my destiny
We're meant to be your
That's what friendship be
5
20 sao / 4 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận:
cô bé tóc xù | Chat Online
Thứ 7, ngày 05/01/2019 20:40:40
hay quá
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đào Việt Anh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 20:53:28
max hay nhân 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
20 sao / 4 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang