Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Dangerous - DEAMN

Gửi Bài hát >>
#EDM | Chat Online
Chủ nhật, ngày 30/06/2019 21:07:03
72 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
was a little girl
You brought a to my world
I've been shy
I've been silent for too
bring me the sunlight
You me the sunlight

Don't know why
I see the love in eyes
Call me wild
make me feel so alive
met in the summer
We met in the
Dancing in the dark
No one can save

No one can us
We're the shooting stars
Your love is dangerous
Your love is dangerous
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
You and I
We're like fireworks the sky
Get me high
I'm out of my mind
bring me the sunlight

You bring me the
Don't know why
I see the love your eyes
Call me wild
make me feel so alive
We in the summer
We met in summer

Dancing in the dark
No can save us
No can save us
We're like shooting stars
Your love is dangerous
Your love is dangerous
Dangerous
Your love is dangerous
Dangerous, dangerous
Your love is dangerous
Dangerous, dangerous
You make me happy
(Dangerous)
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
(Dangerous)
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
Your love is dangerous
(Dangerous)
Dangerous, dangerous
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang