Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Dangerous - DEAMN

Gửi Bài hát >>
#EDM | Chat Online
Chủ nhật, ngày 30/06/2019 21:07:03
43 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I a little girl
You brought a fire to world
I've been shy
I've been silent for too
You me the sunlight
You me the sunlight

Don't know why
see the love in your eyes
Call me wild
You make me feel so
We met in the
We met in the
Dancing in the dark
one can save us

No can save us
We're like shooting stars
Your love is dangerous
Your love is dangerous
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
You and I
We're fireworks in the sky
Get me high
I'm going of my mind
You bring me the

bring me the sunlight
Don't know why
I see the love in eyes
Call me wild
You make feel so alive
We in the summer
We met the summer

Dancing in the dark
No can save us
No one can us
We're like shooting stars
Your love is dangerous
Your love is dangerous
Dangerous
Your love is dangerous
Dangerous, dangerous
Your love is dangerous
Dangerous, dangerous
You make me happy
(Dangerous)
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
(Dangerous)
You drive me crazy
It feels so good
You make me happy
It feels so good
You drive me crazy
It feels so good
Your love is dangerous
(Dangerous)
Dangerous, dangerous
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang