Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Impossible - Shontelle

Gửi Bài hát >>
#EDM | Chat Online
Chủ nhật, ngày 30/06/2019 20:53:54
55 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I remember years ago
Someone told me should take
Caution it comes to love
I did, I did
And you were strong I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I
I did
now, when all is done, there is nothing to say

You have gone so effortlessly
You have won, can go ahead, tell them
them all I know now
Shout it the roof tops
Write it on the

All we had is gone
Tell them was happy
my heart is broken
All my scars are
Tell them what I hoped would

Impossible, impossible
Impossible, Impossible
Falling of love is hard
for betrayal is worse
Broken and broken hearts
I know, I know
Thinking you need is there
Building faith on love and

Empty promises will wear
I know, I know
And now, all is gone, there is nothing to say
And if you're done embarrassing me
On own, you can go ahead, tell them
them all I know now
Shout it from roof tops

Write it the skyline
All we is gone now
Tell them was happy
And heart is broken
my scars are open

Tell them what hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, Impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Ooh, impossible
I remember years ago
told me I should take
Caution when it to love
I did
them all I know now
Shout it from the roof

Write it the skyline
All we had is now
them I was happy
And my heart broken
my scars are open

Tell what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
I remember years ago
Someone told me should take
Caution when it to love
I did
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang