Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Without You - DEAMN

Gửi Bài hát >>
#EDM | Chat Online
Chủ nhật, ngày 30/06/2019 20:59:31
65 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
When the night colder
Just it right and keep me warm
Will you love me
Don't say goodbye, don't me alone
So pull me closer

take your chance before it's gone
Only you me wanna
and sing this song
I can't breathe without love
Without you
You give something new

I live without your love
Without you
give me something new
Without you
When the is over
Just stay night, don't take me home
Will call when we're sober?

You're on my mind, you already
So baby pull closer
Just take chance before it's gone
Only you me wanna
Stay and sing this

I can't breathe without your
Without you
give me something new
I can't without your love
Without you
You me something new
Without you
You give me something
You give me something
I can't breathe
Without you
Without your love
Without you
I can't live
Without you
Without your love
Without you
Without you
You give me something
Give me something new
Without your love
Without you
Give me something new
Without your love
Without you
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang