Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Love Yourself - Justin Bieber

Gửi Bài hát >>
BTS Jin | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 22:32:40
265 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
For all the times that you on my parade
And all the clubs you get using my name
You you broke my heart
Oh for goodness sake
You think I'm crying, on my well I ain't

I didn't wanna write a song
'Cause didn't want anyone thinking I still care
don't but, you still hit my phone up
And baby I be on and I think you should be somethin'
I wanna hold back, maybe you should know that

My mama don't like you and like's everyone
And I never to admit that I was wrong
And I've been so caught up in my job, didn't see going on
But now I I'm better sleeping on my own
'Cause if you like the way you look that

baby you should go and love yourself
And if you that I'm still holdin' on to somethin'
You should go love yourself
When you told me that you hated friends
The only problem was you and not them

every time you told me my opinion was wrong
tried to make me forget where I came from
And I didn't wanna write a
'Cause didn't want anyone thinking I still care
I but, you still hit my phone up

And baby be movin' on and I think you should be somethin'
I don't wanna hold back, maybe you should that
My mama like you and she likes everyone
I never like to admit that I was wrong
And I've been so caught up in my job, didn't see what's on

now I know, I'm better sleeping on my own
'Cause if you like the way look that much
Oh baby you should and love yourself
And if you that I'm still holdin' on to somethin'
You should go and love

For all times you made me feel smallI feel small
I fell love, now I feel nothin' at all
never felt so low when I was vulnerable
Was I a to let you break down my walls?
'Cause if you like the way look that much

Oh baby should go and love yourself
if you think that I'm still holdin' on to somethin'
should go and love yourself
if you like the way you look that much
Oh baby you go and love yourself

if you think that I'm still holdin' on to somethin'
should go and love yourself
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang