Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Save Me - DEAMN

Gửi Bài hát >>
Hạ Kim Chi | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 23:24:31
400 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Get me oh, oh
Get me oh, oh
I the light inside your eyes
You make me feel I'm awake!
I don't know why you make shine
Like a star the sky I'm OK
I wanna a breath

I'm falling in love
I'm falling in love
I wanna hold your
Don't leave me alone
Don't leave me alone
You me high oh yeah
Get by side, baby yeah
you can save me
you can save me

Get me oh get me oh oh yeah
Get me oh oh oh ME)
You can save me
Get me oh oh, get oh oh yeah
Oh yeah
I you tight You blow my mind
Like bottle of wine I'm insane

I come You drive me wild
When I kiss you at I'm OK
I take a breath
I'm falling in love
I'm falling in love
I wanna hold hand
Don't leave me alone
Don't leave me alone
You get high oh yeah

by my side, baby yeah
Only you save me
Only you can save
Get me oh, get me oh oh yeah
Get me oh oh (GET ME)

You can save me
Get me oh, get me oh oh yeah
Oh yeah
You get me oh yeah
Get by side, baby yeah
Only you can save
Only you can me

Get me oh get me oh oh yeah
Get oh oh oh (GET ME)
You can save me
Get me oh get me oh oh yeah
Oh yeah
me oh oh, get me oh oh yeah
Get me oh oh (GET ME)

You can save me
Get me oh oh, get me oh oh
Oh yeah
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
4
16 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang