Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Save Me - DEAMN

Gửi Bài hát >>
Hạ Kim Chi | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 23:24:31
496 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Get me oh, oh
Get me oh, oh
I see the light inside eyes
You make me like I'm awake!
I don't why you make me shine
Like a star on the sky OK
I take a breath

I'm falling in love
I'm falling in love
I hold your hand
Don't leave me alone
Don't leave me alone
You me high oh yeah
by my side, baby yeah
Only you can save
Only can save me

Get me oh, get me oh oh yeah
Get me oh oh oh ME)
You can save me
Get oh oh, get me oh oh yeah
Oh yeah
I you tight You blow my mind
a bottle of wine I'm insane

I come alive You drive me
When I kiss at night I'm OK
I take a breath
I'm falling in love
I'm falling in love
I hold your hand
Don't leave me alone
Don't leave me alone
You me high oh yeah

Get by my side, yeah
Only you save me
Only you can save
Get me oh oh, get me oh yeah
Get me oh oh oh ME)

You can save me
Get me oh oh, get oh oh yeah
Oh yeah
You get high oh yeah
by my side, baby yeah
Only you can save
Only you can me

Get me oh oh, get oh oh yeah
Get me oh oh (GET ME)
You can save me
Get oh oh, get me oh oh yeah
Oh yeah
Get me oh oh, get me oh oh
Get me oh oh (GET ME)

You can save me
Get me oh oh, me oh oh yeah
Oh yeah
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
4
16 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang