Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Save Me - DEAMN

Gửi Bài hát >>
Hạ Kim Chi | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 23:24:31
369 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Get me oh, oh
Get me oh, oh
I see the light inside your
You make me like I'm awake!
don't know why you make me shine
Like star on the sky I'm OK
I wanna a breath

I'm falling in love
I'm falling in love
I wanna your hand
Don't leave me alone
Don't leave me alone
You get me high oh
Get by my side, baby
Only you can save
Only you can me

Get me oh oh, get oh oh yeah
Get oh oh oh (GET ME)
You can save me
Get me oh get me oh oh yeah
Oh yeah
I hold you tight You blow my
Like a of wine I'm insane

I come alive You drive me
When I you at night I'm OK
I wanna a breath
I'm falling in love
I'm falling in love
I wanna hold hand
Don't leave me alone
Don't leave me alone
You get high oh yeah

Get by side, baby yeah
Only you can me
Only you save me
Get me oh oh, get me oh yeah
Get me oh oh oh ME)

You can save me
Get me oh oh, get oh oh yeah
Oh yeah
You get high oh yeah
by my side, baby yeah
Only you can save
Only you save me

Get oh oh, get me oh oh yeah
Get me oh oh oh ME)
You can save me
Get me oh oh, get me oh oh
Oh yeah
Get me oh, get me oh oh yeah
me oh oh oh (GET ME)

You can save me
Get me oh get me oh oh yeah
Oh yeah
4
16 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang