Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Pretty Boy - M2M

Gửi Bài hát >>
Kim Taehyung
Thứ 3, ngày 23/10/2018 21:33:30
137 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Verse 1
I awake at night
things in black and white
I only you inside my mind
You know you have made blind
Verse 2
I awake and pray

That you will look my
I have all this longing my heart
I it right from the start
CHORUS
my pretty pretty boy
I love you
Like I ever loved no one before you

Pretty pretty you're mine
Just tell me love me too
Oh my pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty I do
Let me inside
Make me stay
Right beside you
Verse 3
I used write your name

put it in a frame
And I think I hear you call
Right from bedroom wall
Verse 4
You stay a while
And touch me with smile

And what can say to make you mine
To reach out for you in
CHORUS
Oh my pretty boy
I love you
Like never ever loved no one before you
Pretty pretty boy you're

Just tell me you love me
my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I
Let me inside
Make me stay
Right beside you
BRIDGE
Oh pretty boy
pretty boy
pretty boy
Say you love me
CHORUS
my pretty pretty boy

I love you
Like I never ever loved no before you
Pretty boy you're mine
Just me you love me too
my pretty pretty boy
I need you
Oh pretty pretty boy I do

Let me inside
Make me stay
Right beside you
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang