Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Pretty Boy - M2M

Gửi Bài hát >>
Kim Taehyung
Thứ 3, ngày 23/10/2018 21:33:30
220 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Verse 1
lie awake at night
See things in black white
I only got inside my mind
You know have made me blind
Verse 2
lie awake and pray

you will look my way
I all this longing in my heart
I knew it right from the
CHORUS
Oh my pretty boy
I love you
Like I never loved no one before you

Pretty pretty boy mine
Just tell me you me too
Oh my pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I
Let me inside
Make me stay
Right beside you
Verse 3
used to write your name

And put it in frame
And I think I hear you call
Right from bedroom wall
Verse 4
You stay a while
And touch me your smile

And what I say to make you mine
reach out for you in time
CHORUS
my pretty pretty boy
I love you
Like I never ever loved no one you
Pretty pretty you're mine

Just me you love me too
Oh pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty I do
Let me inside
Make me stay
Right beside you
BRIDGE
Oh pretty boy
pretty boy
pretty boy
Say you me too
CHORUS
Oh my pretty boy

I love you
Like I never ever loved no one before
Pretty pretty you're mine
Just tell you love me too
Oh my pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I

Let me inside
Make me stay
Right beside you
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang