Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Betrayal - Michael Learn To Rock

Gửi Bài hát >>
Nấm lùn cute | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/10/2018 21:43:23
171 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
My has gone away,
after a hundered days
This is she has always said she won't stay
For more than what can repay.
can still hear her say there

There that I'm not hearing play
The day she let kiss her was a display,
Of to those who she betray.
How can I put someone the test,
When I thought I got best

Untill the taste of bitterness then I
But still I won't detest,
The love can't forget,
someone who has left.
How can I leave someone the rest

When I'm alone the best
Untill take some try to reason I regret
But still that I detest
Who I can never
Like I once met

I can still hear her there
There that not hearing tender play
The day she let me her was a display,
Of love to those who betray.
How can I put someone to the

When I thought I the best
Untill the taste of bitterness then regret
But still that won't detest,
love I can't forget,
someone who has left.

How can I leave someone for rest
When I'm facing the best
they take some try to reason I regret
still that I won't detest
Who I can never

someone I once met
How can I put someone the test,
when I I got the best
Untill the of bitterness then I regret
But still I won't detest,

love I can't forget,
Like who has left.
How can I leave someone for rest
When I'm alone the best
Untill they take try to reason I regret

But still that won't detest
Who can never forget
Like someone once met
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang