Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Betrayal - Michael Learn To Rock

Gửi Bài hát >>
Kim Taehyung
Thứ 3, ngày 23/10/2018 21:43:23
75 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
My has gone away,
Quietly after a days
This is what's she has always said won't stay
For more than she can repay.
I can still hear her say

There that I'm not tender play
The day she me kiss her was a display,
Of love to those who she
How can I someone to the test,
When I I got the best

Untill the of bitterness then I regret
But that I won't detest,
The love I forget,
Like someone has left.
How can I leave someone for rest

I'm alone facing the best
Untill they take some to reason I regret
But still that I won't
Who I never forget
Like I once met

I can hear her say there
There that I'm hearing tender play
The day she let kiss her was a display,
Of love to those who she
How I put someone to the test,

When I I got the best
Untill the taste of bitterness I regret
But still that won't detest,
love I can't forget,
like someone who left.

How can I leave someone for rest
When I'm alone the best
Untill they take try to reason I regret
But still that won't detest
I can never forget

Like I once met
How can put someone to the test,
when I thought got the best
Untill the of bitterness then I regret
But still that I detest,

The love I forget,
Like someone has left.
can I leave someone for the rest
When I'm facing the best
they take some try to reason I regret

But still that I won't
Who I never forget
Like someone once met
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang