Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Betrayal - Michael Learn To Rock

Gửi Bài hát >>
Kim Taehyung
Thứ 3, ngày 23/10/2018 21:43:23
130 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
My has gone away,
Quietly after hundered days
This is what's she has always said she stay
For more than she can repay.
I can hear her say there

There that not hearing tender play
The day she let kiss her was a display,
Of to those who she betray.
How can put someone to the test,
When thought I got the best

Untill the of bitterness then I regret
But still that I won't
The love can't forget,
Like someone has left.
How can I leave someone for rest

When I'm alone facing best
Untill take some try to reason I regret
But still that won't detest
Who can never forget
Like someone once met

I can still hear her say
that I'm not hearing tender play
The day she let kiss her was a display,
Of love to those who she
How can I put someone to test,

When I thought I got best
Untill the taste of bitterness then regret
But still that I won't
The love I forget,
like someone has left.

How can I leave someone for rest
I'm alone facing the best
they take some try to reason I regret
But still that won't detest
Who I never forget

Like someone once met
How can I put someone to the
when I thought I got the
Untill the taste of bitterness I regret
But that I won't detest,

The I can't forget,
Like someone who has
How I leave someone for the rest
When I'm alone the best
Untill they take some to reason I regret

But still that I won't
Who I never forget
Like someone once met
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang