Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Betrayal - Michael Learn To Rock

Gửi Bài hát >>
Nấm lùn cute | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/10/2018 21:43:23
234 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
My love gone away,
Quietly after a days
This is what's she has always said she won't
For than what she can repay.
I can still hear her there

There I'm not hearing tender play
The day she let me her was a display,
Of love those who she betray.
How can I put someone to test,
When I thought I the best

Untill taste of bitterness then I regret
still that I won't detest,
The I can't forget,
Like someone has left.
How can I leave for the rest

When I'm alone facing the
Untill they take some try to reason regret
But that I won't detest
Who can never forget
someone I once met

I can still her say there
There that not hearing tender play
The day she let me kiss her was a
love to those who she betray.
How can I put someone the test,

I thought I got the best
Untill the taste bitterness then I regret
But still that won't detest,
The love can't forget,
like someone who has

How can I leave someone the rest
When I'm alone facing the
Untill they take some try to I regret
But still that won't detest
I can never forget

Like someone once met
How can I put someone to test,
when I thought got the best
Untill the taste of bitterness then I
But still that won't detest,

love I can't forget,
someone who has left.
How can I leave someone the rest
When I'm facing the best
Untill they take some try reason I regret

But that I won't detest
Who can never forget
Like someone once met
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang