Gửi bài tập bạn cần làm

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

72 lượt xem

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

21. A. attract                 B. actor                C. guitarist           D. gallery

22. A. delicious              B. special              C. musical            D. physician

23. A. answer                 B. further              C. butter               D. birth

24. A. burn                     B. collect              C. alone                D. neighbour

25. A. chimpanzee          B. mechanic          C. chemistry          D. earache

26. A. of                         B. funny               C. wife                  D. bookshelf

27. A. conquer                B. cook                 C. centimeter        D. key

28. A. pork                     B. support             C. perform            D. information

29. A. tuna                     B. tutor                 C. tofu                  D. unusual

30. A. purity                   B. burning            C. cure                  D. durable

31. A. see                       B seen                   C. sportsman        D. sure

32. A. pull                      B. sugar                C. plural               D. study

33. A. course                  B. court                C. encourage         D. cough

34. A. bark                     B. share                C. dare                  D. bare

35. A. cotton                  B. bottle               C. cold                  D. common

36. A. dear                     B. hear                  C. bear                  D. clear

37. A. bury                     B. curtain             C. burn                 D. turn

38. A. folk                      B. work                 C. pork                 D. corn

39. A. shout                    B. sugar                C. share                D. surgery

40. A. about                   B. amount             C. should              D. ground

41. A. chain                    B. entertain           C. bargain             D. complain

42. A. saddle                  B. case                  C. chase                D. basement

43. A. drummer              B. future               C. number            D. umbrella

44. A. flame                    B. fame                 C. came                D. manner

45. A. darkness               B. warmth            C. market             D. remark

46. A. hunt                     B. pullover           C. under               D. funny

47. A. book                     B. floor                 C. hook                D. cooker

48. A. figure                   B. bright               C. fight                 D. sight

49. A. over                     B. rose                  C. cover                D. chosen

50. A. baggage                B. village              C. manage            D. stage

Lời giải / Bình luận (0)
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 04-2020 | Tháng 03-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.847
2 Anh 11.529
3 Minh Đức 9.483
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.805
5 ♥ ... 8.703
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hanh 420 2.044
2 Tuệ Anh 358 1.742
3 Lãnh Hàn Thiên Vương ... 261 1.260
4 Đừng đưa tao vào ... 253 1.233
5 Lãnh Hàn Thiên Minzz 176 853
Lên đầu trang