Gửi bài tập của bạn

Viết một bài văn tiếng anh ngắn về thảm họa thiên nhiên

Phuoc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:34:50
91 lượt xem
Lời giải / Bình luận (9)
Ngọc
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:35:02
Chat Online
A natural disaster is a sudden event brought about by natural forces other than the acts of human beings. It can cause widespread destruction, lots of collateral damage or loss of life. This is why, it's important for us to learn about natural disaster to protect ourselves and minimise the damage.

In this section we will learn some new words about natural disaster.

Thảm họa thiên nhiên là những sự kiện xuất hiện đột ngột do những thế lực tự nhiên gây nên hơn là những hành động của con người. Nó có thể tạo ra sự tàn phá ở diện rộng, những tổn thất ngoài dự kiến và mất mát về người và của. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu về thảm họa thiên nhiên để tự bảo vệ bản thân và hạn chế những thiệt hại.
Điểm: 0 1 2 3 4 5
Kim Bora
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:36:23
Chat Online

Với chủ đề “thảm hoạ thiên nhiên” khá chung chung như vậy, chúng ta có thể chọn một trong những khía cạnh nhỏ để viết. Các bạn có thể khai thác để nói về một thảm hoạ thiên nhiên, hoặc nhiều thảm hoạ thiên nhiên. Tuy nhiên, để cho sâu sắc, các bạn nên nói về một thảm hoạ thiên nhiên cụ thể và khai thác các khía cạnh liên quan đến nó. Như chúng ta đã biết, mỗi thảm họa thiên nhiên đều có hai điểm chính mà cần quan tâm, đó là: (1) nguyên nhân gây nên hiện tượng đó, và (2) hậu quả mà nó để lại. Vậy với bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào, chúng ta sẽ có thể khai thác chỉ ở hai khí cạnh đó là đủ. Chẳng hạn như bài viết này chọn khai thác về lũ lụt, và cũng khai thác ở hai khía cạnh đã nêu trên thì khi đó, dàn bài để nói về thảm hoạ thiên nhiên này như sau:

PhầnNội dung
Mở bài

Giới thiệu thảm hoạ thiên nhiên:

– Thảm hoạ thiên nhiên xảy ra khắp nơi trên thế giới, để lại hậu quả nghiêm trọng (Natural disasters occur all over the world, leaving serious consequences)

– Lũ lụt là thảm hoạ phổ biến và hậu quả mà nó để lại cũng rất nặng nề. (Flood is a popular disaster and its consequences are serious.)


Thân bài

Giới thiệu chung về lũ lụt trước khi đi sâu vào hai khía cạnh chính: Lũ lụt là hiện tượng xảy ra khi một lượng nước lớn bất thường tích tụ lại ở một khu vực. (Floods are the phenomenon that happen in case an unusually large amount of water accumulates in an area.)

a/ Nguyên nhân (Causes) 

– Giông bão xảy ra trong một khu vực trong một thời gian ngắn (A thunderstorm happens in an area for a short time)

– Hoạt động bất thường của thủy triều (Unusual activities of tides)

– Vỡ đập (Collapse dams) 

b/ Hậu quả (Effects)

– Tác động lên con người: tàn phá nhà cửa, thậm chí là tính mạng con người (Impacts on human: devastating houses, even human lives)

– Tác động lên thiên nhiên: sạt lở đất, phá hủy nhiều rừng cây (Impacts on nature: landslides, destruction of many forests)


Kết bài

Nhấn mạnh lại hậu quả của lũ lụt và sự cần thiết cần có biện pháp khắc phục:

– Lũ lụt và hậu quả của nó là không thể tránh khỏi -> cần có biện pháp thích hợp (Floods and their consequences are inevitable, so we need to have proper measures)

– Chính phủ và người dân cần phối hợp với nhau để giảm thiểu tác động của lũ lụt (The government and people should cooperate to minimize their impacts.)

Điểm: 0 1 2 3 4 5
Kim Bora
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:37:11
Chat Online
We all know that natural disasters occur all over the world, and they can completely destroy human life as well as our living environment. One of the popular ones is floods, which take place everywhere in the world. A number of different natural causes leads to floods, and their consequences are extremely terrible. Recognizing these causes will be of assistance to help us cope with floods effectively.
Floods happen in case an unusually large amount of water accumulates in an area. This phenomenon results from several reasons, and certain things are able to happen when floods occur. The first reason is that thunderstorms take place in an area for a short time. In this case, the rivers and water streams pouring into the sea are flooded with their inability to drain water, causing floods. One of the other causes is the unusual activity of the tides, leading to the seawater to penetrate deeper into the mainland, which results in an increase in the flow of water on large rivers. It is possible to cause extreme tsunamis due to the enhanced effect of the earth’s crust, leading to high-intensity floods. Floods will also happen when man-built dams collapse. These dams receive water from the rivers and are capable of storing large amounts of water, which supports us to change the flow of water. However, sometimes, the amount of water might exceed the tolerance of the dams, as a result, they collapse. At that time, an enormous amount of water will be released, creating a fierce wall of water to pass through and destroy the lands it flows through. These are the main explanations of floods.

With its tremendous destructive power, floods leave serious consequences for people and nature and their consequences are what the power of flowing water destroys. In terms of human life, floods devastate houses, property, and even human lives. When the speed of the water rises at a high-flow rate, such houses designed with their low floors are unable to prevent water from being filled up. Of course, it is the fact that this phenomenon is not too dangerous for human lives; however, the mud and the rubbish as the consequences by the water are left into the house. When the rain stops, the water drains, but the mud and the rubbish still remain, from which the furniture breaks and becomes very difficult to clean. Besides, floods also wipe out nature itself. Floods sweep through the forests, causing the soil in the trees’ roots to erode. Since then, these trees have no land to keep roots and they fall, destroying numerous the world’s forests. Such large losses require quick and positive measures.

Thus, although the damages of floods are inevitable; nevertheless, we need to take appropriate warnings and corrective measures to minimize the degree of their damages. Natural disasters in general and floods, in particular, require governments and people to cooperate to minimize their impacts.

Điểm: 0 1 2 3 4 5
Kim Bora
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:37:32
Chat Online

Chúng ta đều biết rằng thảm họa thiên nhiên xảy ra khắp nơi trên thế giới, và chúng có thể tàn phá hoàn toàn cuộc sống của con người cũng như môi trường sống của chúng ta. Một trong những thảm hoạ phổ biến và có tác động nghiêm trọng nhất là lũ lụt, xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân tự nhiên khác nhau dẫn đến lũ lụt, và hậu quả mà nó để lại cũng rất nặng nề. Nhận thức được những nguyên nhân này sẽ giúp chúng ta ứng phó với lũ lụt tốt hơn.

Lũ lụt xảy ra khi một lượng nước lớn bất thường tích tụ lại ở một khu vực. Có rất nhiều lý do gây nên hiện tượng này, và cũng có rất nhiều thứ có thể xảy ra khi xuất hiện lụt lội. Nguyên nhân đầu tiên đó là do những cơn giông bão xảy ra trong một khu vực trong một khoảng thời gian ngắn. Trong trường hợp này, những con sông và dòng chảy đổ ra biển bị tràn ngập, không kịp thoát nước đi, gây nên hiện tượng lũ lụt. Một trong những nguyên nhân khác của lũ lụt là hoạt động bất thường của thủy triều, khiến cho nước biển xâm nhập sâu hơn vào đất liền, tăng cường dòng nước trên các con sông lớn. Nó còn có thể gây ra những cơn sóng thần cực lớn do tác động tăng cường của vỏ trái đất, dẫn đến hiện tượng lũ lụt với cường độ cao. Lụt lội cũng sẽ xảy ra khi những con đập do con người xây dựng bị vỡ. Các con đập nhận nước từ con sông và có khả năng dự trữ được một lượng lớn nước, điều này giúp chúng ta có khả năng thay đổi lưu lượng dòng chảy. Tuy nhiên, đôi khi, lượng nước có thể vượt quá khả năng chịu đựng của con đập, và con đập sẽ bị vỡ. Khi đó, một lượng nước cực lớn sẽ được giải phóng, tạo nên một bức tường nước hung hãn lướt qua và Với sức tàn phá khủng khiếp của mình, lũ lụt gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người và thiên nhiên và hậu quả do nó gây bởi chính sức mạnh của dòng nước chảy. Về phương diện con người, lũ lụt tàn phá nhà cửa, tài sản và thậm chí là tính mạng con người. Khi lượng nước dâng cao với tốc độ chảy lớn, những căn nhà được thiết kế với sàn nhà thấp, sẽ không thể ngăn được nước tràn vào trong nhà. Tất nhiên, hiện tượng này không quá nguy hiểm cho tính mạng người dân, tuy nhiên, những tổn thất chính gây ra chính là bùn đất và rác rưởi theo nước vào nhà. Khi cơn mưa ngừng, nước rút hết, nhưng bùn đất vẫn ở lại, khiến đồ đạc hỏng hóc và rất khó khăn để thu dọn. Bên cạnh đó, lũ lụt cũng phá hủy chính thiên nhiên. Lũ lụt quét qua các rừng cây, là nguyên nhân khiến đất ở rễ cây bị xói mòn. Từ đó, cây cối không có đất để giữ rễ và khiến cây bị đổ, phá hủy rất nhiều hecta rừng trên thế giới. Những thiệt hại lớn như vậy đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục tích cực và nhanh chóng. 

Như vậy, lũ lụt, mặc dù thiệt hại của nó là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta sẽ có những biện pháp cảnh báo và khắc phục thích hợp để giảm thiểu mức độ thiệt hại mà nó gây ra. Thảm họa thiên nhiên nói chung và lũ lụt nói riêng đòi hỏi chính phủ và người dân cần hợp tác để giảm thiểu tối đa tác động của nó. 

Điểm: 0 1 2 3 4 5
Linh thông minh
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:38:06
Chat Online

Today, in Vietnam often encountered many natural disasters such as floods, droughts, hail, tropical storms and other natural disasters. These are the most frightening things people are concerned about. Tropical storms often occur and cause most harm. It usually occurs in the rainy season and occurs most often in central Vietnam and coastal areas. It causes a lot of damage to people and property. First, killing people, livestock and poultry by the flood. Second, crop loss due to flooding. Humans become homeless and lose all their possessions. and many other damages caused by the storm. To prevent and fight against tropical storms, before it takes place, we must make preventive dikes, prepare adequate tools and food and other necessities. When storms occur, people must find safe shelters not to go out. After that, we have to overcome what hurricanes destroy, such as rebuilding houses, and many other things, if we live in that area, we should plant trees, protect the environment and many other practical things.

Dịch: Ngày nay, ở việt nam thường gặp nhiều thiên tai như lũ lụt, hạn hán, mưa đá, bão nhiệt đới và nhiều thiên tai khác. Đó là những điêu đáng sợ nhất mà con người lo ngại . Nhưng bão nhiệt đới thường xảy ra và gây hại nhiều nhất. Nó thường diễn ra vào mùa mưa và xảy ra nhiều nhất là ở miền trung nước ta và các vùng ven biển. nó gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đầu tiên, làm chết người, gia súc và gia cầm do lũ cuốn. thứ hai, mất mùa vụ do ngập úng. con người trở thành người vô gia cư và mất hết tài sản. và nhiều thiệt hại khác do bão gây ra. để phòng tránh và chống trọi với bão nhiệt đới, trước khi nó diễn ra chung ta phải đắp đê phòng ngừa, chuẩn bị các dụng cụ và thức ăn đầy đủ và những điều cần thiết khác. khi bão diễn ra, mọi người phải tìm chỗ trú ẩn an toàn không dược đi ra ngoài. sau khi diễn ra, phải khắc phục lại những gì bão tàn phá như xây dựng lại nhà cửa, và nhiều việc khác, nếu sống ở khu vực đó thì ta nên trồng cây, bảo vệ môi trường và nhiều công việc thiết thực khác.

Điểm: 0 1 2 3 4 5
Linh thông minh
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:38:59
Chat Online
Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.
Dịch:Tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề trở lại khi một cơn bão đổ bộ vào đêm qua. Cơn bão bắt đầu vào khoảng 11 giờ đêm và nổi cơn thịnh nộ trong đêm. Hàng chục người bị thương nặng và hàng trăm người khác bị mất nhà cửa. Gió lớn đã gây thiệt hại lớn cho tài sản, bao gồm cả nhà cửa và doanh nghiệp, đặc biệt là ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An. Cơn bão đã suy yếu do thời gian các nhân viên khẩn cấp đến khu vực này. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập hoặc hư hỏng đã được giải phóng. Công nhân hiện đang dọn dẹp các mảnh vỡ bị bỏ lại sau cơn bão nghiêm trọng. Chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ đến Nghệ An, cũng như thực phẩm và vật tư y tế. Những người vô gia cư đã được đưa đến các khu vực an toàn, nơi sẽ có chỗ ở tạm thời để chứa chúng. Cục thời tiết đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho Nghệ An và các tỉnh lân cận vì mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.
Điểm: 0 1 2 3 4 5
Linh thông minh
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:39:13
Chat Online

A natural disaster is a sudden event brought about by natural forces other than the acts of human beings. It can cause widespread destruction, lots of collateral damage or loss of life. This is why, it’s important for us to learn about natural disaster to protect ourselves and minimise the damage.

In this section we will learn some new words about natural disaster.

Dịch: Thảm họa thiên nhiên là những sự kiện xuất hiện đột ngột do những thế lực tự nhiên gây nên hơn là những hành động của con người. Nó có thể tạo ra sự tàn phá ở diện rộng, những tổn thất ngoài dự kiến và mất mát về người và của. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu về thảm họa thiên nhiên để tự bảo vệ bản thân và hạn chế những thiệt hại.

Điểm: 0 1 2 3 4 5
Linh thông minh
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:40:04
Chat Online

Flood is very dangerous. You should prepare yourself for this natural aster. First, you should try to watch the weather forecast regularly to -- late news. Secondly, you should prepare the tent, food, medical supplies, fashlight, clothes and money. Thirdly, you should find and prepare a safe shelter and a small boat to stay if flood happens. You should learn from TV or Estemet to know how to follow the routines of actions for emergency cases.
Dịch:Flood is very dangerous. You should prepare yourself for this natural aster. First, you should try to watch the weather forecast regularly to -- late news. Secondly, you should prepare the tent, food, medical supplies, fashlight, clothes and money. Thirdly, you should find and prepare a safe shelter and a small boat to stay if flood happens. You should learn from TV or Estemet to know how to follow the routines of actions for emergency cases.
Điểm: 0 1 2 3 4 5
Linh thông minh
Thứ 7, ngày 30/05/2020 09:40:39
Chat Online
mk nhầm nhé

Flood is very dangerous. You should prepare yourself for this natural aster. First, you should try to watch the weather forecast regularly to -- late news. Secondly, you should prepare the tent, food, medical supplies, fashlight, clothes and money. Thirdly, you should find and prepare a safe shelter and a small boat to stay if flood happens. You should learn from TV or Estemet to know how to follow the routines of actions for emergency cases.
Dịch:
Lũ rất nguy hiểm. Bạn nên chuẩn bị cho mình cho aster tự nhiên này. Đầu tiên, bạn nên cố gắng xem dự báo thời tiết thường xuyên đến - tin muộn. Thứ hai, bạn nên chuẩn bị lều, thực phẩm, vật tư y tế, đèn chiếu sáng, quần áo và tiền. Thứ ba, bạn nên tìm và chuẩn bị một nơi trú ẩn an toàn và một chiếc thuyền nhỏ để ở lại nếu lũ lụt xảy ra. Bạn nên học hỏi từ TV hoặc Estemet để biết cách tuân theo các thói quen hành động cho các trường hợp khẩn cấp.
Điểm: 0 1 2 3 4 5
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây
Xem chi tiết Quy chế giải bài tập
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (≠ α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bài tập mới nhất:
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 07-2020 | Tháng 06-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 ... 3.531
2 Linh Jin 3.479
3 Triệu Hoắc Thiên ( ... 3.313
4 Mĩ Uyên 3.114
5 Ngưu Tử 2.992
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 11.521
2 toán IQ 11.255
3 Đá Đu Đưa 6.008
4 Không tên 5.821
5 ... 5.806
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 ๛₤ãйɦ ℌàй ßăйǥツ 444 2.159
2 Su ✨ ???? 288 1.391
3 _.KhanhhHaa._ 249 1.201
4 ★๖ۣۜLãηɠ үʉʉ ♡[ best ... 224 1.098
5 ... 206 1.007
Thưởng tháng 6.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang