Gửi bài tập bạn cần làm

Đặt một câu có từ "so", 2 câu có "because", 3 câu có althought

Ngọc | Chat Online
Thứ 7, ngày 12/01/2019 20:27:14
91 lượt xem
Bài tập này đã có 4 lời giải
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Lời giải / Bình luận (4)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
Nguyễn Nhật Thúy Hiền | +1đ điểm giá trị
Thứ 7, ngày 12/01/2019 20:35:42
Chat Online
Đặt một câu có từ "so", 2 câu có "because", 3 câu có althought
- So :
1. I'm so sick so I can't go to school.
- because
2. We can't go camping because it rain
3. I can't will cook the dinner for you this weekend because I will go to a party this weekend.
- Althought
1.We enjoyed our camping holiday although it rained every day.
2. Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
3.The holiday was great although the hotel wasn’t very nice
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Như | +1đ điểm giá trị
Thứ 7, ngày 12/01/2019 20:35:46
Chat Online
1 câu có "so": - I was sick, so I quit school.
2 câu có "because": -I like math because I like numbers.
                                - I like to paint because I paint beautifully.
3 câu có "although": -He drove really fast, although it was foggy.
                                - She is good at school, although her home is poor.
                                - He drove slowly, although there were no people on the street.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hồng Nhung | +1đ điểm giá trị
Thứ 7, ngày 12/01/2019 20:44:02
Chat Online
- Câu có "so"
+ I didn't like the book. The story was so stupid.
- Câu có "because"
+ I don't like her because she is mean and arrogant.
+ Her key was lost because her children had dropped it on the road.
- Câu có "although"
+ Although he has a bicycle, he goes to school by bus
+ Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.
+ I didn't get the job although I had all the necessary qualifications
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cô nàng xử nữ | +1đ điểm giá trị
Thứ 7, ngày 12/01/2019 20:54:59
Chat Online
so:
1 - Today I overslept so I was late to study
( hôm nay tôi ngủ quên vì thế tôi đi học muộn)
because:
1 - Lan studied well because she studied hard
( Lan học giỏi cô ấy chăm học)
2 - I dont watch news because it is boring
( tôi không xem tin tức nó buồn chán)
Although
1 - Although BBC the Coast is a famous TV series I have never watched it
( Mặc dù BBC the Coast là một bộ phim truyền hình nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ xem nó)
2 - Although job is hard, her salary is low
( Mặc dù công việc vất vả, lương của cô ấy lại thấp)
3 - Although it is quite late now, I am still studying English
( Mặc dù bây giờ đã khá muộn, tôi vẫn đang học tiếng anh)
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây: (Chính sách thưởng >>)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 16 - 22/06 | Tháng 06-2019 | Yêu thích
Lên đầu trang