Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) - Toán học Lớp 7 - Bài tập Toán học Lớp 7 - Giải bài tập Toán học Lớp 7 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

Mạc cương
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:41:13
297 lượt xem
Bài 4 thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể )
a) (-1/2) - (-3/5) + (-1/9) + 1/71 - (-2/7) + 4/35 - 7/18
b) (3-1/4+2/3) - (5-1/3-6/5) - (6-7/4+3/2)
c) (5+1/5-2/9) - (2 - 1/23 - 2/3/35 + 5/6) - (8+2/7-1/18)
d)1/3 - 3/ 4 - (-3/5) + 1/64 - 2/9 -1/36 + 1/15
e) - 5/7-(-5/67) + 13/30 + 1/2 + ( -1/5/6 )+ 1/3/14 -(-2/5)
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Lời giải / Bình luận (8)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:46:45
Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể),Toán học Lớp 7,bài tập Toán học Lớp 7,giải bài tập Toán học Lớp 7,Toán học,Lớp 7
b) (3-1/4+2/3) - (5-1/3-6/5) - (6-7/4+3/2)
edu1 edu3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
le huy +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 13/06/2018 22:36:26
bai4 thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể )
a) (-1/2) - (-3/5) + (-1/9) + 1/71 - (-2/7) + 4/35 - 7/18
=(-1/9-7/18)+(3/5+4/35)+(-1/2+1/71+2/7)
=(-1/2)+(5/7)+(-1/2+1/71+2/7)
=(-1/2-1/2)+(5/7+2/7)+1/71
=-1+1+1/71
=1/71

b) (3-1/4+2/3) - (5-1/3-6/5) - (6-7/4+3/2)
=(3-5-6)+(-1/4+7/4-3/2)+(2/3+1/3)+6/5
=(-8)+(0)+(1)+6/5
=-7+6/5
=-29/5
edu1 edu3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
le huy +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 13/06/2018 22:53:20
c) (5+1/5-2/9) - (2 - 1/23 - 2/3/35 + 5/6) - (8+2/7-1/18)
=(5-2-8)+(1/5+2/(3.5.7)-2/7)+(-2/9+1/18-5/6)+1/23
=(-5)+(21+2-30)/(3.5.7)+(-1)+1/23
=(-6)+(-1/15)+1/23
=-91/15+1/23


d)1/3 - 3/ 4 - (-3/5) + 1/64 - 2/9 -1/36 + 1/15
=(1/3+3/5+1/15)+(-3/4+1/64)+(-1/36-2/9)
=(5+3+1)/15+(-48+1)/64+(-1-8)/36
=3/5+(-47/64)+(-1/4)
=3/5+(-47-16)/64
=3/5-63/64
edu0 edu2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 08:14:31
a) (-1/2) - (-3/5) + (-1/9) + 1/71 - (-2/7) + 4/35 - 7/18
= -1/2 + 3/5 - 1/9 + 1/71 + 2/7 + 4/35 - 7/18
= (-1/2 - 1/9 - 7/18) + (3/5 + 2/7 + 4/35) + 1/71
= (-9/18 - 2/18 - 7/18) + (21/35 + 10/35 + 4/35) + 1/71
= [(-9 - 2 - 7)/18] + [(21+4+10)/35) + 1/71
= (-18/18) + 35/35 + 1/71
= - 1 + 1 + 1/71
= 0 + 1/71
= 1/71
b) (3-1/4+2/3) - (5-1/3-6/5) - (6-7/4+3/2)
= 3 - 1/4 + 2/3 - 5 + 1/3 + 6/5 - 6 + 7/4 - 3/2
= (- 1/4 - 3/2 + 7/4) + (2/3 + 1/3) + 3 - 5 - 6 + 6/5
= (- 1/4 - 6/4 + 7/4) + 1 + 3 - 5 - 6 + 6/5
= (- 7/4 + 7/4) + (1 + 3 - 5 - 6) + 6/5
= 0 - 7 + 6/5
= 6/5 - 7
= 42/35 - 245/35
= (42 - 245)/35
= - 203/35
= - 29/5
Vậy : ...
vô trang mình 5 sao nha
edu1 edu0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Conan kun +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 08:18:24
Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể),Toán học Lớp 7,bài tập Toán học Lớp 7,giải bài tập Toán học Lớp 7,Toán học,Lớp 7
edu2 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 14/06/2018 08:35:18
c) (5+1/5-2/9) - [2 - 1/23 - (2/3)/35 + 5/6] - (8+2/7-1/18)
= 5 + 1/5 - 2/9 - 2 + 1/23 + (2/3)/35 - 5/6 - 8 - 2/7 + 1/18)
= 5 + 21/105 - 4/18 - 2 + 1/23 + 2/105 - 15/18 - 8 - 30/105 + 1/18
= (5 - 2 - 8) + (21/105 + 2/105 - 30/105) + (1/18 - 4/18 - 15/18) + 1/23
= - 5 - 1/15 - 1 + 1/23
= - 91/15 + 1/23
≈ - 6
d)1/3 - 3/4 - (-3/5) + 1/64 - 2/9 -1/36 + 1/15
= 1/3 - 3/4 + 3/5 + 1/64 - 2/9 - 1/36 + 1/15
= (- 3/4 - 2/9 - 1/36) + (1/3 + 3/5 + 1/15) + 1/64
= (- 27/36 - 8/36 - 1/36) + (5/15 + 9/15 + 1/15) + 1/64
= - 36/36 + 15/15 + 1/64
= - 1 + 1 + 1/64
= 0 + 0 + 1/64
= 1/64
Vậy : ...
vô trang mình 5 sao nha
edu1 edu0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu
Thứ 5, ngày 14/06/2018 10:02:20
e) - 5/7-(-5/67) + 13/30 + 1/2 + ( -1/5/6) + 1/3/14 -(-2/5)
= - 5/7 + 5/67 + 13/30 + 1/2 - 1/5/6 + 1/3/14 + 2/5
= - 5/7 + 5/67 + 13/30 + 1/2 - 11/6 + 17/14 + 2/5
= (- 5/7 + 17/14) + (13/30 + 2/5) + (1/2 - 11/6) + 5/67
= (- 10/14 + 17/14) + (13/30 + 12/30) + (3/6 - 11/6) + 5/67
= 7/14 + 25/30 - 8/6 + 5/67
= 1/2 + 5/6 - 4/3 + 5/67
= 6/12 + 10/12 - 16/12 + 5/67
= 0 + 5/67
= 5/67
vô trang mình 5 sao nha
edu1 edu0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mạc cương
Thứ 5, ngày 14/06/2018 14:20:07
cảm ơn tất cả các bạn nha
edu0 edu0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây: (Chính sách thưởng >>)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Gửi Lời giải hoặc Bình luận qua Facebook
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang