Gửi bài tập bạn cần làm

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 21m, diện tích là 1296m2. Hỏi chu vi mảnh vườn? (Toán học - Lớp 8)

Bắp''ss Nghi''ss
Thứ 4, ngày 20/03/2019 18:21:35
1) giải pt: 2/x^2+2x + 2/x^2+6x+8 + 2/x^2+10x+24 = -2/3
2) 1 mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 21m, diện tích là 1296m2. hỏi chu vi mảnh vườn ??
3) Tam giác ABC vuông tại A(AB<AC) có đường cao AH.
a) CM:tam giác ABC ∽ tam giác HAC và AC^2=BC.HC
b) CD là đương phân giác góc ACB.Elaf giao điểm AH và CD.Cm:AE.AD=HE.BD
c) F là hình chiếu của A lên CD.. CM gosc CBF=gosc CDH
d) M là trung điểm CE. CM:HM ⊥ HF

Hãy tính giá trị các biểu thức sau (Toán học - Lớp 9)

Quang_gà VN
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:48:36
Tính giá trị các biểu thức sau

​Cho phương trình x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 4 = 0. Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m (Toán học - Lớp 9)

Hann Nguyen
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:13:15
​Cho phương trình x^2-2(m-1)x+2m-4=0
Chứng minh phương trình luôn có 2 ngiệm phân biệt với mọi giá trị của m
Gọi X1,X2 là hai nghiệm của phương trình . tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x1^2+x2^2.

Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? So sánh góc tOy và góc xOt? (Toán học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

snsd
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:04:34
Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot sao cho góc =25 do , = 50do.
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?
b) So sánh góc tOy và góc xOt.
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Hỏi tam giác ACD và tam giác AEF đồng dạng không? Vì sao (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 4, ngày 20/03/2019 15:34:36
Trên một cạnh của một góc đỉnh A lấy đoạn thẳng AE =3cm AC = 8cm trên canh thứ hia của góc đó đặt các đoạn thẳng AD =4cm và AF=6cm
a) Hỏi tam giác ACD và tam giác AEF đồng dạng không vì sao
b) gọi I là giao điểm của CD và EF . Tinhs tỷ số chu vi của tam giác IDF
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 162 737
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 69 292
Lên đầu trang