Tính nhanh: 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + ... + 18.19.20 - Toán học Lớp 7 - Bài tập Toán học Lớp 7 - Giải bài tập Toán học Lớp 7 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính nhanh: 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + ... + 18.19.20

mèo tam thể
Thứ 4, ngày 13/06/2018 20:40:16
75 lượt xem
giúp mk^^
1. tìm x, y
3(x+y)=xy=x:y
x=1.2+2.3+3.4+4.5+......+29.30
2.tính nhanh
1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+18.19.20
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Lời giải / Bình luận (13)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 13/06/2018 20:51:54
Tính nhanh: 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + ... + 18.19.20,Toán học Lớp 7,bài tập Toán học Lớp 7,giải bài tập Toán học Lớp 7,Toán học,Lớp 7
Bài 1:
b,
edu1 edu2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 4, ngày 13/06/2018 20:55:40
Bài 2:
Ta có: A = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + ... + 18.19.20
=> 4A = 4(1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + ... + 18.19.20)
=> 4A = 1.2.3.4 + 2.3.4.4 + 3.4.5.4 +...... +18.19.20.4
=> 4A = 1.2.3.4 + 2.3.4(5 - 1) + 3.4.5.(6 - 2) +..... +18.19.20.(21 - 17)
=> 4A = 1.2.3.4 + 2.3.4.5 - 2.3.4 + 3.4.5.6 - 2.3.4.5 + ..... + 17.18.19.20 - 17.18.19.20
=> 4A =18.19.20
=> 4A = 6840
=> A = 1710
edu2 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
le huy +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:04:53
1. tìm x, y
1.1
3(x+y)=xy=x:y
x.y=x/y=>x =0; hoac y=1/y => y=±1
TH1: y=-1
3(x+y)=xy<=>3x-3=-x=>x=3/4
TH2: y=1<=>3x+3=x=>x=-3/2
TH3: x=0<=> 3y=0=>y=0(loai)
(x,y)=(3/4;-1);(-3/2;1)

1.2
x=1.2+2.3+3.4+4.5+......+29.30
x=1.(1+1)+2(2+1)+3.(3+1)+...+29(29+1)
x=(1^2+2^2+..+29^2)+(1+..+29)
x=29.(29+1).(2.29+1)/6+[(29.(29+1)/2]
x=29.5.59+29.15
x=29.5.(59+3)=29.310=8990
edu1 edu2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:07:21

Tính nhanh: 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + ... + 18.19.20
----------
giải :
Ta có :
1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + 5.6.7 + ... + 17.18.19 + 18.19.20
= 3.(2 + 2.4 + 4.5 + 5.2.7 + ... + 17.6.19 + 6.19.20)
= 3.[2 + 8 + 20 + 70 + ... + 6.19.(17 + 20)]
= 3.[100 + 112 + 168 + 240 + 3.10.11 + 10.11.4 + 11.4.13 + 4.13.14 + ... + 6.19.(17 + 20)]
= 3.[100 + 520 + 10.11.(3 + 4) + 4.13.(11 + 14) + ... + 6.19.(17 + 20)]
= 3.(620 + 110.7 + 52.25 + ... + 114.37)
= 3.(620 + 770 + 1300 + ... + 4218)
= 3.(620 + 770 + 1300 + 2030 + 1360 + 4218)
= 3.10 298
= 30 894
Vậy : ...
vô trang mình 5 sao nha

edu2 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:11:27
Bài 1:Cách khác:
X=1.2+2.3+3.4+4.5+......+29.30
3X=1.2.3+3.2.3.3+3.4.3+4.5.3+...+29.3.3
3X=1.2(3-0)+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)...+29.30.(31-28)
3X=(1.2.3+2.3.4.+3.4.5+...29.30.31)-(0.1.2+1.2.3+2.3.4+...+28.29.30)
3X=29.30.31-0.1.2
3X=26970
X=8990
Ad sao không cộng cho em =)
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:13:28
Bài 1:
3(x+y)=xy=x:y
Chia 2 vế cho x
x.y=x/y=>x =0;
Hoặc y=1/y
=> y=±1
Vậy..
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:16:27
Bài 1 :
x = 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + ... + 29.30
= 2.(1 + 3) + 4.(3 + 5) + 6.(5 + 7) + ... + 28.(27 + 29) + 29.30
= 2.4 + 4.8 + 6.12 + ... + 28.56 + 29.30
= 2.4.(1 + 2.2 + 3.3 + ... + 14.14) + 29.30
= 8.(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 + 121 + 144 + 169 + 196) + 29.30
= 8.1015 + 29.30
= 2.29.(35.4 + 15)
= 58.155
= 8990
vô trang mình 5 sao nha
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:17:41
bạn làm có kết quả câu 2 sai thì sao mà cộng
edu1 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:23:19
Sao Hiếu cần nhiều sao thế mà đi xin =)
edu2 edu0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:32:37
Bài 1 :
x = 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + ... + 29.30
= 2.(1 + 3) + 4.(3 + 5) + 6.(5 + 7) + ... + 28.(27 + 29) + 29.30
= 2.4 + 4.8 + 6.12 + ... + 28.56 + 29.30
= 2.4.(1 + 2.2 + 3.3 + ... + 14.14) + 29.30
= 8.(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 + 121 + 144 + 169 + 196) + 29.30
= 8.1015 + 29.30
= 2.29.(35.4 + 15)
= 58.155
= 8990
Ta có :
x = 8990
Thế x = 8990 vào biểu thức 3(x + y) = x.y; có :
3x + 3y = x.y
<=> 3.8990 + 3y = 8990.y
<=> 26 970 = 8987y
=> y ≈ 3
Vậy x = 8990 thì y = 3
vô trang mình 5 sao nha
edu1 edu0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
le huy +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:37:54
2.tính nhanh
A=1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+18.19.20
nhan xet
1.2.3=6=2^3-2
2.3.4=24=3^3-3
3.4.5=60=4^3-4
...
18.19.20=19^3-19
sum
A=2^3+...19^3-(2+...+19)
A=(1^3+2^3+...19^3)-(1+2+...+19)

A=[n(n+1)/2]^2-[n(n+1)/2] (n=19)
A=[19.20/2]^2-[(19.20)/2]
A=19^2.10^2-19.10
A=19.10(19.10-1)
A=190.189=35910
edu0 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
le huy
Thứ 4, ngày 13/06/2018 21:47:59
@qt A=17..wua nho sai 18.19.20>ds ban roi
@t.hieu lam ko ra vo gi ca. (ds dung ko goi la tinh nhanh duoc). voi 18.19.20=> co the test kq bang may tinh
edu0 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mèo tam thể
Thứ 5, ngày 14/06/2018 10:46:28
..T. T loạ̣̣n r
edu0 edu1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây: (Chính sách thưởng >>)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Gửi Lời giải hoặc Bình luận qua Facebook
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang