Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình nhập vào số n lập trình xuất ra màn hình cho biết có mấy số chia hết cho 3 trong khoảng

Aomine Daiki | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/09/2018 15:45:20
139 lượt xem
1) Viết chương trình nhập vào số n lập trình xuất ra màn hình cho biết có mấy số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến n.
2) Nhập số nguyên n, xuất tất cả các ước của n.
(Cả hai đều là lập trình pascal)
Bài tập này đã có 3 lời giải
Lời giải / Bình luận (3)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
Tuấn Anh Võ
Thứ 5, ngày 20/09/2018 16:00:25
Chat Online
include <iostream>
using namespace std;
void main ()
{
int n,i,tong;
t />cout<<"nhap vao n="; <br />cin>>n; <br />for (i=1;i<=n;i++) <br />if (i%3==0) <br />tong+=i; <br />cout<<"tong cac so tu nhien chia het cho 3 la"<<tong;
system("pause");
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NNguyễnn PPhươngg | +1đ điểm giá trị
Thứ 5, ngày 04/10/2018 21:33:10
Chat Online
Câu 1:
uses crt;
var n,i:integer;
begin
    clrscr;
    write('nhap n: ');
    readln(n);
    for i:=1 to n do
    begin
        if i mod 3 = 0 then write(i,' ');
    end;
    readln
end.

Câu 2:
uses crt;
var n,i:integer;
begin
    clrscr;
    write('nhap n: ');
    readln(n);
    for i:=1 to n do
    begin
        if n mod i = 0 then write(i,' ');
    end;
    readln
end.
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NNguyễnn PPhươngg
Thứ 5, ngày 04/10/2018 21:37:13
Chat Online
Câu 1 sửa tí
uses crt;
var n,i,d:integer;
begin
    clrscr;
    write('nhap n: ');
    readln(n);
    for i:=1 to n do
    begin
        if i mod 3 = 0 then d:=d+1;
    end;
    writeln('Co ',d,' so chia het cho 3');
    readln
end.
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 07 - 13/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
Lên đầu trang