Gửi bài tập bạn cần làm

Nên trồng ít nhất mấy loại hoa để đáp ứng được yêu cầu sau (Toán học - Lớp 1) (chưa có lời giải)

Trần Quang Ngọc
Thứ 3, ngày 19/03/2019 21:54:06
Ở giữa công viên là một vườn hoa hình bát giác được chia thành 8 luống hoa
các cô công nhân được yêu cầu trồng hoa vào 8 luống hoa nonói trên sao cho 3 luống hoa liền nhau phải đc trồng 3 loại hoa khác nhau. Các cô đang phân vân chưa bt nên trồng ít nhất mấy loại hoa để đáp ứng được yêu cầu nói trên

Cho ΔABC vuông tại A có cạnh AB = 15cm; AC = 20 cm, đường cao AH. CM: ΔHBA ∽ ΔABC (Toán học - Lớp 1)

Trần Ngọc Uyên
Thứ 5, ngày 14/03/2019 13:57:22
Cho ΔABC vuông tại A có cạnh AB = 15cm; AC = 20 cm, đường cao AH
a,CM:ΔHBA∽ΔABC
b,Tính BC và BH
c,Vẽ HK⊥ AB tại K .Tính diện tích tứ giác ACHK

Đổi các đơn vị sau (Toán học - Lớp 1)

Đỗ Thùy Dung
Thứ 3, ngày 12/03/2019 20:48:50
1.Quãng đường:1360km;vận tốc:800km/giờ=...giờ...phút
2.quãng đường:30km;vận tốc:200m/phút=... giờ
3.5.8m;20cm/phút=...phút

Hỗn hợp z gồm Fe và Zn thực hiện 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1 cho 2,98g hỗn hợp x vào dung dịch a mol HCl, sau phản ứng hòa tan đem cô cạn sản phẩm (Hóa học - Lớp 1)

bùi hà
Thứ 2, ngày 11/03/2019 21:56:02
Hỗn hợp z gồm fe và zn thực hiện 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1 cho 2,98g hỗn hợp x vào dung dịch a mol HCl, sau pư hòa tan đem cô cạn sản phẩm, sau pư thu được 5,82g chất rắn khan .thí nghiệm 2 cho 2,98g hỗn hợp x vaò dung dịch chứa 2 mol hcl sau pư xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau pư thu 6,53 g chất rắn khan . tính a ,tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong x . tính thể tích h2 ở thí nghiệm 1

Thu gọn các biểu thức sau: A = -4xy + x - 5y - 12 - 6x - 3y + 5 (Toán học - Lớp 1)

Côđơnmột Mình
Thứ 3, ngày 05/03/2019 19:58:42
Thu gọn các biểu thức sau
A=-4xy+x-5y-12-6x-3y+5
B=xy(x+y-3)+x^2(y-4)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 162 737
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 69 292
Lên đầu trang