Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Are My Sunshine - Kina Grannis

Gửi Bài hát >>
Trầm Miên
Thứ 6, ngày 14/12/2018 21:25:36
231 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
You are sunshine, my only sunshine
make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how I love you,
Please don't take my away.
The other night dear, as I lay

I dreamed I held you my arms,
when I awoke dear, I was mistaken,
I hung my head and cried.
are my sunshine, my only sunshine
You me happy when skies are gray

You'll never dear, how much I love you,
Please don't take my sunshine
I'll always love you and make you
you will only say the same
But if leave me to love another

You'll regret it all day
You are sunshine, my only sunshine
You make me when skies are gray,
You'll know dear, how much I love you,
Please take my sunshine away

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Lên đầu trang