Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

You Are My Sunshine - Kina Grannis

Gửi Bài hát >>
Trầm Miên | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/12/2018 21:25:36
281 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are
You'll never know dear, how much I love
Please don't take my away.
The night dear, as I lay sleeping,

I dreamed I held you my arms,
But when awoke dear, I was mistaken,
So I hung my head cried.
You are my my only sunshine
You make happy when skies are gray

You'll never know dear, how much I love
Please don't take my sunshine
I'll love you and make you happy
If you will only say the
if you leave me to love another

You'll regret all some day
are my sunshine, my only sunshine
You make me when skies are gray,
You'll never know how much I love you,
Please take my sunshine away

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang