Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Avengers: Endgame Song

Gửi Bài hát >>
Google | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/06/2019 12:55:50
76 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Part of the journey the end
Thanos took fifty percent
Tony is up in
The human race
Is its biggest challenge
Even with great power
We know how to come back
all gone in a

What's the end game
what's the end-end game
What's the end game
End game what's the end game end game
How do we survive when we've so much
The Avengers reassemble what's left of us
What's the end game
Endgame, the end game

The Captain and widow
Will see Stan Lee's last cameo
So much left to
And all we know
Is fight back, don't stop, bold
Even with great power
We don't how to come back

all gone in a
What's the end game
Endgame, what's end end game
What's the end game
Endgame, what's the end end-end game
How do we survive when lost so much
Can The Avengers what's left of us

What's the end game
Endgame what's the endgame
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang