Gửi bài tập bạn cần làm

Choose the correct answers

Rosa Cilaky | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:27:52
105 lượt xem

II. Choose the correct answers.
1. ‘Why are you laughing so hard?’ ‘I am watching a ________. It’s really funny!’
a. drama                 b. news                c. comedy             d. romance
2. Did you watch the ___ about the history of India?
a. documentary                   b. sitcom                 c. news                d. game
3. Who wants To Be a Millionaire is a kind of ________.
a. music programmes                 b. game shows                   c. talk shows                  d. reality shows
4. I love ________. Tom and Jerry are my favourite characters.
a. romances                        b. comedies                   c. documentaries                  d. cartoons
5. Grandma watches her favourite ________ every day. She never misses any episodes.
a. cartoon                  b. series                  c. news                 d. weather forecast
6. Where is the ________? I’d like to change the channel.
a. remote control               b. volume button                c. TV programme                d. schedule
7. Could you turn up the ________ please. I can’t hear that singer very well.
a. channel                b. programme                   c. volume                      d . television
8. Let’s take a look at the weather ________ now!
a. forecast                 b. presentation                 c. broadcast                      d. programme
9. Did you see the Prime Minister on the 10 o’clock ________ last night?
a. drama             b. sitcom               c. news              d. cartoon
10. Jill Newman was a(n) ________ on News at Ten.
a. MC                b. newsreader                 c. host                 d. interviewer

Lời giải / Bình luận (3)
Lưu Hoa
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:33:48
Chat Online
1. ‘Why are you laughing so hard?’ ‘I am watching a ________. It’s really funny!’
a. drama                 b. news                c. comedy             d. romance
2. Did you watch the ___ about the history of India?
a. documentary                   b. sitcom                 c. news                d. game
3. Who wants To Be a Millionaire is a kind of ________.
a. music programmes                 b. game shows                   c. talk shows                  d. reality shows
4. I love ________. Tom and Jerry are my favourite characters.
a. romances                        b. comedies                   c. documentaries                  d. cartoons
5. Grandma watches her favourite ________ every day. She never misses any episodes.
a. cartoon                  b. series                  c. news                 d. weather forecast
6. Where is the ________? I’d like to change the channel.
a. remote control               b. volume button                c. TV programme                d. schedule
7. Could you turn up the ________ please. I can’t hear that singer very well.
a. channel                b. programme                   c. volume                      d . television
8. Let’s take a look at the weather ________ now!
a. forecast                 b. presentation                 c. broadcast                      d. programme
9. Did you see the Prime Minister on the 10 o’clock ________ last night?
a. drama             b. sitcom               c. news              d. cartoon
10. Jill Newman was a(n) ________ on News at Ten.
a. MC                b. newsreader                 c. host                 d. interviewer
Điểm: 0 1 2 3 4 5
T^T Sad_Girl T^T
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:34:43
Chat Online
1.c
2.a
3b
4d
5.b
6.a
7.c
8.c
9c
10.b
Điểm: 0 1 2 3 4 5
T^T Sad_Girl T^T
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:35:05
Chat Online
chấm điểm nha^^
Điểm: 0 1 2 3 4 5
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây
Xem chi tiết Quy chế giải bài tập
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (≠ α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 355
2 ღїαɱ_Thuyy ... 263
3 Kim Bora 182
4 minh tâm 145
5 Hảo Hannah 136
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 166 812
2 ... 87 419
3 Nghiên 40 195
4 ɦɑռռ( ´థ౪థ) 37 175
5 Pé Mèo mun(quỷ miu ) 31 151
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 355
2 ღїαɱ_Thuyy ... 263
3 Kim Bora 182
4 minh tâm 145
5 Hảo Hannah 136
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 166 812
2 ... 87 419
3 Nghiên 40 195
4 ɦɑռռ( ´థ౪థ) 37 175
5 Pé Mèo mun(quỷ miu ) 31 151
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang