Gửi bài tập bạn cần làm

Fill in the blank with the conjunctions In the box and so but because although or

Rosa Cilaky | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:33:00
39 lượt xem

III. Fill in the blank with the conjunctions In the box.and so but because although or
1. Read over your answers ___________ correct all mistakes before you hand them in.
2. ___________ Jim doesn’t like this game show, he watches it almost every Friday.
3. Nadia doesn’t like to drive, ___________ she takes the bus everywhere.
4. He is very rich, ___________ he doesn’t spend a lot of money.
5. To get from Vancouver to Victoria, you can fly ___________ you can ride the ferry.
6. Thomas was really hungry this morning ___________ he didn’t eat breakfast.
7. I have a lot of homework to do, ___________ I can’t go to the cinema with you.
8. The waiter was not very nice, ___________ the food was delicious.
9. We enjoyed the film ___________ it had a sad ending.
10. She went to see a doctor ___________ her back was painful.
IV. Choose the correct answers.
1. Fruit tastes good _____ it’s healthy for your body. 
a. but                b. and               c. so                  d. or
2. I want to buy a new jacket, _____ I don’t have enough money.
a. and              b. so                c. but           d. because
3. Linda is going to make a cake, ____ she needs some eggs and flour.
a. so                    b. but                 c. and                d.or
4. We went for a walk _____ it was raining heavily.
a. because               b. although              c. therefore             d. however
5. We can go to the pool ____ we can go horse-riding, whichever you prefer?
a. or               b. but             c. and                d. so
6. John likes funny movies ____ he doesn’t like scary movies
. a. and             b. or                 c. so                d. but
7. I’d like to see that Korean band ____ their music is pretty cool.
a. although                       b. so                    c. because                d. but
8. I still cry at the end _____ I’ve seen this movie several times.
a. and              b. although              c. because                    d. so
9. You must hurry ____ you will miss your train.
a. so                 b. but                     c. and                        d. or
10.  His chocolate was too hot, ____ he put some cold milk in it.
a. so               b. but                  c. because                         d. although

Lời giải / Bình luận (4)
๖ۣۜHĭếυ㉺²⁰⁰⁴
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:35:20
Chat Online

1.and

2.Although

3.so

4.but

5.or

0 0 | Điểm: 0 1 2 3 4 5 Báo cáo
๖ۣۜHĭếυ㉺²⁰⁰⁴
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:35:28
Chat Online

6.because

7.so

8.but

9.and

10.because

0 0 | Điểm: 0 1 2 3 4 5 Báo cáo
๖ۣۜHĭếυ㉺²⁰⁰⁴
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:37:36
Chat Online
tick nha 
0 0 | Điểm: 0 1 2 3 4 5 Báo cáo
Lưu Hoa
Thứ 5, ngày 26/03/2020 11:41:14
Chat Online

1. Read over your answers and correct all mistakes before you hand them in.
2. Although Jim doesn’t like this game show, he watches it almost every Friday.
3. Nadia doesn’t like to drive, so she takes the bus everywhere.
4. He is very rich, but he doesn’t spend a lot of money.
5. To get from Vancouver to Victoria, you can fly or you can ride the ferry.
6. Thomas was really hungry this morning because he didn’t eat breakfast.
7. I have a lot of homework to do, so I can’t go to the cinema with you.
8. The waiter was not very nice, but the food was delicious.
9. We enjoyed the film although it had a sad ending.
10. She went to see a doctor ___________ her back was painful.
IV. Choose the correct answers.
1. Fruit tastes good _____ it’s healthy for your body. 
a. but                b. and               c. so                  d. or
2. I want to buy a new jacket, _____ I don’t have enough money.
a. and              b. so                c. but           d. because
3. Linda is going to make a cake, ____ she needs some eggs and flour.
a. so                    b. but                 c. and                d.or
4. We went for a walk _____ it was raining heavily.
a. because               b. although              c. therefore             d. however
5. We can go to the pool ____ we can go horse-riding, whichever you prefer?
a. or               b. but             c. and                d. so
6. John likes funny movies ____ he doesn’t like scary movies
. a. and             b. or                 c. so                d. but
7. I’d like to see that Korean band ____ their music is pretty cool.
a. although                       b. so                    c. because                d. but
8. I still cry at the end _____ I’ve seen this movie several times.
a. and              b. although              c. because                    d. so
9. You must hurry ____ you will miss your train.
a. so                 b. but                     c. and                        d. or
10.  His chocolate was too hot, ____ he put some cold milk in it.
a. so               b. but                  c. because                         d. although

0 0 | Điểm: 0 1 2 3 4 5 Báo cáo
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 04-2020 | Tháng 03-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.847
2 Anh 11.529
3 Minh Đức 9.483
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.805
5 ♥ ... 8.703
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hanh 383 1.865
2 Tuệ Anh 326 1.586
3 Đừng đưa tao vào ... 201 981
4 Lãnh Hàn Thiên Vương ... 157 760
5 Occii; Trangg :vv is ... 212 759
Lên đầu trang