Gửi bài tập bạn cần làm

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Linh | Chat Online
Thứ 7, ngày 23/05/2020 07:21:55
60 lượt xem

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest:

1. a. remained   b. explored   c. separated   d. travelled

2. a. society   b. geography   c. dry   d. sandy

3. a. loose   b. smooth   c. food   d. flood

Choose the word which is stressed differently from the rest:

4. a. habitat   b. different   c. industry   d. introduce

5. a. medicine   b. endanger   c. addition   d. survival

6. a. derive   b. provide   c. modern   d. depend

Choose the one word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase:

7. I do not mind at all. You _______ apologize.

a. shouldn't   b. needn't   c. mustn't   d. oughtn't to

8. Ted's flight from Amsterdam took more than 11 hours. He _______ exhausted after such a long flight now.

a. must be   b. must be being

c. must have been   d. should have been

9. The lamp _______ be broken. Maybe the light bulb just burned out.

a. should not   b. might not   c. must not   d. will not

10. It is a top secret. You _______ tell anyone about it.

a. mustn't   b. needn't   c. mightn't   d. won't

Choose the best sentence that can be made from the words given:

11. we / dependent / nature / cannot survive ourselves / without wildlife

a. As we are dependent on nature and we cannot survive ourselves without wildlife.

b. We dependent on nature and therefore cannot survive ourselves without wildlife.

c. We are dependent on nature and so cannot survive ourselves without wildlife.

d. We are dependent on nature and cannot survive ourselves without wildlife.

12. environmental education / help / spread / environmental awareness / share practical techniques / solve the environmental problems

a. Environmental education to help for spreading environmental awareness and sharing practical techniques to solve the environmental problems.

b. Because environmental education helps to spread environmental awareness and shares practical techniques to solve the environmental problems.

c. Environmental education helps to spread environmental awareness and shares practical techniques to solve the environmental problems.

d. Environmental education that helps to spread environmental awareness and sharing practical techniques to solve the environmental problems.

Lời giải / Bình luận (0)
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây
Xem chi tiết Quy chế giải bài tập
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (≠ α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bài tập mới nhất:
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 950
2 ღїαɱ_Thuyy ... 601
3 minh tâm 515
4 Kim Bora 494
5 Minh Tâm! 357
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 7.650
2 Danh : ) 6.983
3 Hoàng Thu Hà 6.879
4 Linh 6.753
5 ღᏠᎮღĹŶ❤ĹŶ ͜✿҈ 6.404
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 369 1.787
2 Paz 179 867
3 ... 95 463
4 ... 70 343
5 ꧁༺ Gίή♪ςâή♪ήɧóɱ♪ρɾό ... 67 331
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang