Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Choose the best answer A, B, C or D for each sentence: My brother says that if the three parties cannot reach ... now, there will be a civil war

63 lượt xem
Choose the best answer A, B, C or D for each sentence:​
1. My brother says that if the three parties cannot reach______ now, there will be a civil war.
A. agree              B. agreement              C. agreeable              D. agreeably
2. It seems______ that you could have walked by without noticing that nice girl.
A.possible           B. impossible              C. possibly                D. impossibly
3. We know that plant_____ is most noticeable in spring and early summer.
A. grow                B. grown                    C. growing                  D. growth
4. Don't you know that this theory is no longer______ accepted.
A. wide                B. widen                    C. widely                    D. width
5. It was reported that the_____ of the strike caused a lot of poverty.
A. continue          B, continuous             C. continuation           D. continual       
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Lời giải / Bình luận (3)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
Lê Thuận An +1đ điểm giá trị
Thứ 6, ngày 13/07/2018 10:09:20
1. My brother says that if the three parties cannot reach______ now, there will be a civil war.
A. agree              B. agreement              C. agreeable              D. agreeably
2. It seems______ that you could have walked by without noticing that nice girl.
A.possible           B. impossible              C. possibly                D. impossibly
3. We know that plant_____ is most noticeable in spring and early summer.
A. grow                B. grown                    C. growing                  D. growth
4. Don't you know that this theory is no longer______ accepted.
A. wide                B. widen                    C. widely                    D. width
5. It was reported that the_____ of the strike caused a lot of poverty.
A. continue          B, continuous             C. continuation           D. continual       
edu3 edu2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngọc Minh
Thứ 6, ngày 13/07/2018 10:12:19
  1. B
  2. B
  3. D
  4. D
  5. C
edu1 edu4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
I love Việt Nam
Thứ 6, ngày 13/07/2018 10:59:38
Choose the best answer A, B, C or D for each sentence:​
1. My brother says that if the three parties cannot reach______ now, there will be a civil war.
B. agreement
2. It seems______ that you could have walked by without noticing that nice girl.
B.impossible
3. We know that plant_____ is most noticeable in spring and early summer. D. growth
4. Don't you know that this theory is no longer______ accepted. C. widely
5. It was reported that the_____ of the strike caused a lot of poverty.
A. continue
edu2 edu3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây: (Chính sách thưởng >>)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Gửi Lời giải hoặc Bình luận qua Facebook
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 16 - 22/09 | Tháng 09-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 180 900
2 Phương 131 542
3 I love Việt Nam 75 357
4 Thao Sakura 70 307
5 Legend Hoả phiến 73 287
Tháng 8 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang