Gửi bài tập bạn cần làm

The garden is ... with transcend flowers (beauty). They enjoy the ... atmosphere here (peace)

Trần Nhi | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/07/2019 15:07:10
34 lượt xem

1.The garden is............ with treesand flowers (beauty)
2.They enjoy the............atmosphere here (peace)
3.The.............unit of currency is the Ringgit (Malysia)
4.In............,there are other religions(add)
5.They like Pho bo. .............they enjoy Pho bo(add)
6.The..............anthem of Vietnam is sung(nation)
7.There is an..............match between Vietnam and Lenanon on VTV3(nation)
8.The language of.............is Bahasa Malasia (instruct)
9.Ao Dai is the.............dress of Vietnamese women(tradition)
10.............., Ao dai is worn by women(traditiom)

2. Rewrite sentences, using "I wish........."
1.She doesn't send me her recent photos
-->I wish.....................................................
2.My friend doesn't have money to repair his bicycle
-->I  wish.......................................................................
3.My students don't speak English fluently
--.I wish.......................................................
4.It won't be fine tomorrow
-->I wish............................
5.My brother can not speak French
--> I wish.......................................

3. from each number , pick out the word whose underlined part is prounounced differently from the others
1. A.continent B.depend C.send D.prrtend
2.A.says B.prays C.plays D.days
3.A.climate B.pride C.quit D.primary
4.A.may B.can C.stay D.say
5.A.boxes B.washes C.watches D.goes

Bài tập này đã có 2 lời giải
Lời giải / Bình luận (2)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
....^_^.... | +1đ điểm giá trị
Thứ 6, ngày 12/07/2019 15:11:15
Chat Online
1.The garden is.......beautified..... with treesand flowers (beauty)
2.They enjoy the....peaceful........atmosphere here (peace)
3.The.....Malaysian........unit of currency is the Ringgit (Malysia)
4.In....addition........,there are other religions(add)
5.They like Pho bo. ......additionally.......they enjoy Pho bo(add)
6.The.....national.........anthem of Vietnam is sung(nation)
7.There is an......international........match between Vietnam and Lenanon on VTV3(nation)
8.The language of......instruction.......is Bahasa Malasia (instruct)
9.Ao Dai is the.....traditional........dress of Vietnamese women(tradition)
10.......Traditionally......., Ao dai is worn by women(traditiom)
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
....^_^....
Thứ 6, ngày 12/07/2019 15:13:00
Chat Online
2. Rewrite sentences, using "I wish........."
1.She doesn't send me her recent photos
-->I wish she sent me her recent photos
2.My friend doesn't have money to repair his bicycle
-->I wish my friend had money to repair his bicycle
3.My students don't speak English fluently
--.I wish my students spoke English fluently
4.It won't be fine tomorrow
-->I wish it would be fine tomorrow
5.My brother can not speak French
--> I wish my brother could speak french
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 21 - 27/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 49
2 Pika ochotona 16
3 Ngốc 15
4 Dương Anh Anh 13
5 Ori 13
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 _ Vương _ 505 2.255
2 flash wolves 288 1.341
3 Quỳnh Anh Đỗ 273 1.286
4 ❦βé✚ηɠọς❦ 179 834
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 179 780
Lên đầu trang