Gửi đề thi của bạn

5 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 3, Số lượng câu hỏi: 5, Thời gian làm bài: 5 phút, 151 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Nguyễn Kiên | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/04/2017 23:33:39
1.489 lượt xem
Chọn đáp án đúng nhất
1 . What's ..... name ?        A. your          B. her           C. his          D.is
2 . How are ...... ?              A. name        B. her           C. you         D. me
3 . How old ...... you ?        A. you           B. are           C. she         D. he
4.  My ...... is Lan.             A. name        B. her           C. his          D. she
5.  ....... bye.                     A. good         B. My           C. Name      D. Good
Chúc các bạn may mắn
Bình luận
Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/04/2017 00:31:49
  1. A
  2. C
  3. B
  4. A
  5. D
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Giang | Chat Online
Thứ 4, ngày 26/04/2017 12:07:13
1 . What's ..... name ?       A. your          
2 . How are ...... ?             C. you       
3 . How old ...... you ?        B. are        
4.  My ...... is Lan.              A. name       
5.  ....... bye.                      D. Good
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Charles❤Duy | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/05/2017 23:26:28
  1. A
  2. C
  3. B
  4. A
  5. D
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi thị diễm TriNh | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 00:01:20
1: A
2: C
3: B
4: A
5: D
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lê giang | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 18:40:53
1 : A
2 : C
3 : B
4: A
5 : D
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Thanh Bùi | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/05/2017 21:22:07
1,A
2,C
3,B
4,A
5,D
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3.4
57 sao / 17 đánh giá
5 sao - 9 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 6 đánh giá
Điểm 3.4 SAO trên tổng số 17 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Lên đầu trang