Gửi đề thi của bạn

Kiểm tra 15 phút Toán 6

Môn thi Toán học - Lớp 6, Số lượng câu hỏi: 10, Thời gian làm bài: 15 phút, 123 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Võ Hồng Phúc | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 14:50:27
1.560 lượt xem
Bình luận
Hồ Huyền Hân | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/11/2017 20:18:01
1.A
2.C
3.B
4.
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chi Dân | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/11/2017 22:47:45
Câu   Đáp án
1           A
2           C 
3           B
4           C 
5           A
6           B        
7           D
8           A
9           B
10          D
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chi Dân | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/11/2017 22:47:45
Câu   Đáp án
1           A
2           C 
3           B
4           C 
5           A
6           B        
7           D
8           A
9           B
10          D
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chi Dân | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/11/2017 22:48:35
Chúc kiểm Tra Tốt
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gai Hi | Chat Online
Thứ 3, ngày 21/11/2017 20:25:19
CÂU1:A
CÂU2:C
CÂU3:B
CÂU4:C
CÂU5:C
CÂU6:B
CÂU7:D
CÂU8:A
CÂU9:B
CÂU10:D
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Viet Cute | Chat Online
Thứ 6, ngày 22/12/2017 20:49:28
Câu   Đáp án
1           A
2           C 
3           B
4           C 
5           A
6           B        
7           D
8           A
9           B
10          D
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3.8
42 sao / 11 đánh giá
5 sao - 7 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 3 đánh giá
Điểm 3.8 SAO trên tổng số 11 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
Câu 1: Tập hợp có 3 phần tử là: A. {0; a; b} B. {6A; 6}. C. {0; 1} D. {Bưởi, cam, chanh, táo} Câu 2: Cho tập hợp B gồm 100 số tự nhiên đầu tiên. Khẳng định nào sau đây đúng? A. 0 ∉ B. B. 100 ∈ B. C. B = {x ∈ N/ x < 100}. D. B = {x ∈ N/ x ≤ 100} Câu 3: Cho tập hợp X = {1; 2; 4; 7}. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X? A. {1; 5} B. {1; 7} C. {3; 7} D. {2; 5} Câu 4: Cho hai tập hợp A = {x ∈  N/ x < 10} và B là tập hợp các số tự nhiên không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12 thì: A. Tập hợp B gồm 7 phần tử. B. Tập hợp A gồm 9 phần tử. C. Các phần tử {4, 5, 6, 7, 8, 9} thuộc cả A và B. D. 4 ∉ B. Câu 5: Tập hợp Y = {x ∈ N/ x ≤ 9}. Số phần tử của Y là: A. 10 B. 7 C. 9 D. 8 Câu 6: Tập hợp M = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} có số phần tử là: A. 5 B. 7 C. 8 D. 6 Câu 7: Cho tập hợp A = {x ∈ N/ 2 < x ≤ 7}. Kết luân nào sau đây không đúng? A. 7 ∈ A. B. Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7. C. Tập hợp A có 5 phần tử. D. 2 ∈ A. Câu 8: Cho tập hợp A = {x ∈ N/0 ≤ x ≤ 4}. Các phần tử của A là: A. A = {0; 1; 2; 3; 4} B. A = {4; 2; 0; 3; 1} C. A = {1; 2; 3; 4} D. A = {0; 1; 2; 4; 3} Câu 9: Cho từ “HÀ NỘI” là một tập hợp gồm: A. 3 phần tử. B. 5 phần tử. C. 2 phần tử. D. 4 phần tử. Câu 10: Cách viết nào sau đây không phải là cách viết một tập hợp: A. Liệt kê các phần tử của tập hợp. B. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng các dấu chấm bên trong hình vuông kín. C. Chỉ ra các tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp. D. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng dấu chấm bên trong vòng tròn kín.
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Lên đầu trang