Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Stitches - Shawn Mendes

Gửi Bài hát >>
Thông Điệp Vàng
Thứ 2, ngày 26/11/2018 20:22:16
268 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
thought that I've been hurt before
But no one's ever left quite this sore
Your words cut deeper a knife
Now need someone to breathe me back to life
Got a feeling that I'm going

But I know that make it out alive
I quit calling you my lover
Move on
You watch me until I can't breathe
Shaking, falling my knees
And that I'm without your kisses

I'll be needing stitches
Tripping over myself,
Aching begging you to help
And now I'm without your kisses
I'll be needing stitches
Just a moth drawn to a flame
you lured me in, I couldn't sense the pain
Your bitter cold to the touch

I'm gonna reap what I sow
I'm left seeing on my own
Got a feeling that I'm under
But know that I'll make it out alive
If I quit calling you my

Move on
You watch me bleed until I breathe
Shaking, onto my knees
And now that without your kisses
I'll be needing stitches
Tripping over myself,
Aching begging to come help
And now that I'm your kisses

I'll be needing stitches
[3x]
Needle and the thread,
Gotta get you out of head
Needle and the thread,
Gonna wind up dead
Needle and the thread,
Gotta get you of my head
Needle and the thread,
Gonna wind up dead
Needle and the thread,
Gotta get you out of my
Needle and the thread,
Gonna wind up dead
You watch bleed until I can't breathe
Shaking, falling my knees

(falling on my knees)
now that I'm without your kisses
I'll be needing stitches
(and be needing stitches)
Tripping over myself,
begging you to come help
(begging, "Baby, please.")
And now that I'm without kisses
I'll be needing stitches
(And now that)
I'm without your kisses
I'll be needing stitches
(And now that)
I'm without your kisses
I'll be needing stitches
3
6 sao / 2 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang