Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Don’t Wanna Live Forever - ZAYN, Taylor Swift

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/04/2019 22:40:08
37 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Been sitting eyes open behind these four walls, hoping you'd call
just a cruel existence like there's no point hoping at all
Baby, baby, I feel crazy, up all all night and every day
Give something, oh, but you say nothing
is happening to me?

I don't live forever, 'cause I know I'll be living in vain
And I wanna fit wherever
I just wanna keep calling your name until you come back
I just keep calling your name until you come back home
I just wanna calling your name until you come back home

I'm eyes wide open and I got one thing stuck in my mind
Wondering if I dodged a or just lost the love of my life, oh
Baby, baby, feel crazy
Up all night, all night every day
I you something, but you gave me nothing

What is to me?
I don't live forever, 'cause I know I'll be living in vain
And don't wanna fit (fit, babe) wherever (wherever)
I just keep calling your name until you come back home
I just wanna keep calling your name until you come back

I just wanna keep calling your name until come back home
I've been looking sad all the nicest places
Baby, baby, I crazy
I see you around all these empty faces
Up all night, all and every day

I've looking sad in all the nicest places
Give me something, oh, but you nothing
Now I'm in a cab, I tell 'em where your is
What is to me?
I don't wanna live forever, 'cause I know I'll be in vain

And I don't fit wherever
I just wanna keep calling your name until come back home
I just wanna keep calling your name until you come home
I wanna keep calling your name until you come back home
I just wanna keep calling your name until you come back

I just wanna keep calling your name until you come back
I just wanna keep your name until you come back home
Until you back home
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang