Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Bad Day - Daniel Powter

Gửi Bài hát >>
Ho Duc Anh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 00:15:35
36 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
is the moment when we needed the most?
You kick up the leaves, and the magic is
They tell me your blue sky's to gray
They tell me your passion's away
And I don't no carrying on

Stand in the line just to hit new low
You're a smile with the coffee you go
You tell me your life's been off line
falling to pieces every time
I don't need no carrying on

you had a bad day
You're taking one down
You a sad song just to turn it around
You you don't know
You tell me lie
You work at a smile, and go for a ride

had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down, and you really mind
You had bad day
You had a bad
Well you a blue sky holiday

point is they laugh at what you say
And I don't need carrying on
You had a day
You're taking one down
You sing a sad song just turn it around
say you don't know

You tell don't lie
You at a smile, and you go for a ride
You had a bad
The camera don't lie
You're coming back down and really don't mind
You a bad day

Sometimes the system on the blink
And the whole thing it out wrong
You might not make back and you know that you could be well oh that strong
And I'm not wrong
So where the passion when you need it the most?
Oh, you and I
You kick up the leaves the magic is lost

Cause you had a day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it
You say you know
You tell don't lie
You work at a smile and you go for a

You had a day
You see you like
And does it feel for one more time?
had a bad day
had a bad day

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang