Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Bad Day - Daniel Powter

Gửi Bài hát >>
Ho Duc Anh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 00:15:35
72 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Where the moment when we needed the most?
You up the leaves, and the magic is lost
They tell me your blue sky's faded to
They tell me passion's gone away
And I don't need no on

Stand in the line just to hit new low
You're faking a smile the coffee you go
You tell me your been way off line
You're falling pieces every time
I don't need no carrying on

'Cause you had a bad
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it
say you don't know
You tell don't lie
You at a smile, and you go for a ride

You had bad day
The camera don't lie
You're coming down, and you really don't mind
You had bad day
You had a bad
Well you need a sky holiday

The point is they laugh what you say
And I need no carrying on
You a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to it around
say you don't know

You tell don't lie
You work at a smile, and you for a ride
You had bad day
The camera don't lie
You're back down and you really don't mind
You a bad day

Sometimes the system on the blink
And the thing it turns out wrong
You might not make it back and you know you could be well oh that strong
And I'm not wrong
So where is passion when you need it the most?
Oh, you and I
You kick up the leaves and the magic lost

Cause you a bad day
You're taking one down
You a sad song just to turn it around
You you don't know
You tell me don't
You work at a smile and go for a ride

You had bad day
You see what like
And how does it for one more time?
You had bad day
You a bad day

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang