Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Perfect - Ed Sheeran

Gửi Bài hát >>
Hojo Sophie | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 10:25:14
43 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I found a love me
Darling just dive in
And follow my lead
Well I a girl beautiful and sweet
I never knew you were someone waiting for me
Cause we were just kids when we fell in

Not knowing what it
I will not give you this time
But darling, kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you're holding
Baby, I'm dancing in the dark you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite
When you you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, you look perfect tonight
Well I found a woman, stronger than I know
She shares my dreams, I hope that someday I'll her home

I found a to carry more than just my secrets
To carry to carry children of our own
are still kids, but we're so in love
Fighting against all odds
I know we'll alright this time
Darling, just hold my

Be my girl, I'll your man
I see my future your eyes
Baby, I'm dancing in the dark, with you between arms
Barefoot on the grass, listening our favorite song
When I saw you in that dress, looking so

I don't deserve this, you look perfect tonight
Baby, I'm dancing in the with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our song
I have faith in I see
Now I know I met an angel in person

And she looks perfect
I don't deserve this
You look perfect tonight
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang