Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Love The Way You Lie - Skylar Grey

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 00:05:09
47 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
On the first page our story
The seemed so bright
Then this thing out so evil
don't know why I'm still surprised
angels have their wicked schemes

And you take that new extremes
But always be my hero
Even though lost your mind
Just gonna there and watch me burn
Well that's alright because I like the way it

Just gonna stand there hear me cry
Well that's alright I love the way you lie
I love way you lie
I love the way you
Now there's in our voices

Glasses shattered from the
In this tug of you always win
Even when I'm right
you feel me fables from your head
With violent words empty threats
And sick that all these battles

Are what keeps me
Just gonna stand there watch me burn
Well that's alright because I the way it hurts
gonna stand there and hear me cry
Well that's because I love the way you lie

I love the way you
I love the you lie
maybe I'm a masochist
I try to run but I don't wanna leave
Till the walls are going

In smoke with all memories
Just gonna stand and watch me burn
Well that's because I like the way it hurts
Just stand there and hear me cry
Well that's alright because I the way you lie

I the way you lie
I love the way lie
I love the way lie
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang