Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Love The Way You Lie - Skylar Grey

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 00:05:09
87 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
the first page of our story
The future so bright
Then this thing turned so evil
I don't know why I'm surprised
Even angels their wicked schemes

And you take that new extremes
But you'll always my hero
Even though you've your mind
Just gonna stand there and watch burn
Well that's alright because I like the way it

Just gonna stand there hear me cry
Well that's alright because love the way you lie
I love the way lie
I love way you lie
Now there's gravel in voices

Glasses shattered from fight
In tug of war you always win
Even when I'm right
'Cause feel me fables from your head
violent words and empty threats
And it's sick that these battles

Are what me satisfied
gonna stand there and watch me burn
that's alright because I like the way it hurts
Just gonna stand and hear me cry
Well that's alright because I love the way lie

I love the way you
I love the way you
So maybe I'm a
I try to run but I don't wanna ever
Till the walls are going

In smoke all our memories
gonna stand there and watch me burn
Well that's alright I like the way it hurts
gonna stand there and hear me cry
Well that's alright because I love the you lie

I love the you lie
I love the way lie
I love way you lie
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang