Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Photograph - Ed Sheeran

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/04/2019 23:00:06
36 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
can hurt, loving can hurt sometimes
But it's the thing that I know
When it hard, you know it can get hard sometimes
It is the only makes us feel alive
We keep this in a photograph

We these memories for ourselves
Where eyes are never closing
Hearts are never broken
And forever frozen still
So you can me
the pocket of your ripped jeans

Holding closer till our eyes meet
You won't ever be alone, wait for me come home
Loving can heal, loving can mend your
And it's the thing that I knoư
I swear it get easier

Remember that with every piece you
And the only thing we take with us when we die
Ưe keep this love in photograph
We made memories for ourselves
Where eyes are never closing

Hearts were never broken
And time's frozen still
So you can me
Inside the of your ripped jeans
Holding me closer 'til eyes meet
You won't ever alone

And if you me
That's okay baby, only bleed
Inside pages you just hold me
And I ever let you go
Wait for me come home

Wait me to come home
Wait for me come home
Wait for me to come
Oh, you fit me
Inside the necklace you got when you were

Next to your where I should be
Keep it deep within soul
And you hurt me
Well, that's okay baby, only bleed
Inside these you just hold me

And I ever let you go
I'm away, I will remember how you kissed me
the lamppost back on Sixth street
Hearing you through the phone
Wait for me come home

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang