Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Apologize - Timbaland ft. OneRepublic

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/04/2019 23:23:37
48 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I'm holding on your got me ten feet off the ground
And hearing what you say, but I just can't make a sound
You tell me that you me then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry, didn't think turn around, and say
That it's late to apologize, it's too late

I said it's too late apologize, it's too late
I'd take another take a fall, take a shot for you
And I need you a heart needs a beat, but it's nothing new, yeah
loved you with a fire red, now it's turning blue, and you say
Sorry like the angel heaven me think was you, but I'm afraid

It's too late apologize, it's too late
I said it's too to apologize, it's too late
too late to apologize, it's too late
I said it's too late to it's too late
said it's too late to apologize, yeah

I said it's too late apologize, yeah
I'm holdin' on your rope, got me ten off the ground
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang