Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Believe I'm Fine - Robin Schulz & Hugel

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 11:55:39
53 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
No you don't need it as much you used to, do you?
You didn't think that I noticed it, you? But I did, yeah
Your love it has a way, has a way, me apart at the seams
And I don't believe that leaving, 'cause
Remember it was me

That held you when you lonely
The guy you call you're down
Remember when it was
Me, you on the line
The one trusted to know me

The one I can't a lie
And if keep it repeating
Maybe I I'm fine
I believe I'm alright
Maybe I believe I'm

Maybe I I'm alright
Maybe I believe fine
Maybe I I'm alright
I believe I'm fine
I believe I'm alright

Right right
Need I need your love
Need ya, you used to
Need I need your love
You don't remember my
You never answer the I ask you, that's on you

And I never question the answers you give but I should
Yeah! Lovin' as a way, as a
makes me forget all my senses
That I don't believe that you're then cause
Remember it was me

Held you high when lonely
The guy call when you down
Remember when it was
Me, You on the line
one I trusted to know me

one I can't tell a lie
And if I keep it
Maybe I believe fine
I believe I'm alright
Maybe I I'm fine

Maybe I believe I'm
Maybe I believe fine
Maybe I believe I'm
Maybe I I'm fine
Maybe I believe alright

Right right
Need ya, I need love
ya, You used to love
Need ya, need your love
don't remember my love
did you go when you gone and I need you, I need ya

You don't remember my love like used to, you used to
Where did you go when gone and I need you, I need ya
You don't remember my
Remember when it me
That held high when you lonely

The guy call when you're down
Remember when was only
Me, want on the line
The one I to know me
The I can't tell a lie

And if I it repeating
Maybe believe I'm fine
Need ya, I your love
Need ya, you to love
Need ya, I need love

You don't my love
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang