Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Believe I'm Fine - Robin Schulz & Hugel

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 11:55:39
70 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
No you don't need it as much as you used to, do
You didn't think that I it, did you? But I did, yeah
Your love it has a way, has a pulling me apart at the seams
And I don't believe that you're leaving,
when it was me

That you high when you lonely
The guy you call you're down
Remember when it was
you want on the line
The I trusted to know me

The one I can't a lie
And if I keep it
Maybe believe I'm fine
Maybe believe I'm alright
I believe I'm fine

Maybe I believe alright
Maybe I believe I'm
Maybe believe I'm alright
I believe I'm fine
Maybe believe I'm alright

Right right
Need ya, I your love
Need ya, used to love
Need ya, I need your
You don't remember my
You never answer the questions I ask you, that's you

And I never question the answers you give me, I should
Yeah! Lovin' a way, as a way
Which makes me forget all senses
That I don't believe that you're leaving then
when it was me

Held you high when you're
The guy you call when down
Remember when was only
Me, You want the line
The one I trusted to me

The one I can't a lie
And if I keep repeating
Maybe I I'm fine
Maybe I I'm alright
Maybe I believe I'm

Maybe I believe alright
Maybe believe I'm fine
Maybe I believe alright
Maybe I believe I'm
Maybe I I'm alright

Right right
Need ya, I need love
Need ya, You to love
Need ya, need your love
don't remember my love
Where did you go when you gone and I need I need ya

You don't remember my love like you to, you used to
Where did you go when you gone I need you, I need ya
don't remember my love
Remember when was me
That held high when you lonely

The guy you call when you're
Remember it was only
Me, you want on line
The one I trusted to me
The I can't tell a lie

And if I keep repeating
Maybe I believe fine
ya, I need your love
Need you used to love
Need I need your love

You don't remember my
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang