Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Heal The World - Michael Jackson

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/04/2019 23:38:51
64 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
There's a place in heart
And I know that it is
And this place could be brighter than tomorrow
And you really try
You'll find there's need to cry

In this place you'll feel there's no or sorrow
There are ways to there
If you care enough for the
Make a little space
Make a better place
Heal the world
it a better place
you and for me

And entire human race
There are people dying
you care enough for the living
Make a better place
For you and me
If you want to why
a love that cannot lie

Love is strong
It cares for joyful giving
If try we shall see
In this bliss we feel
Fear or dread
We stop existing and start
Then it feels that

enough for us growing
So make a world
Make a better world
Heal the world
Make it a place
For you and for
And entire human race

There are people dying
If you care enough for living
Make a better place
you and for me
And the dream were conceived in
Will reveal a joyful
And the world we once believed

Will shine in grace
Then why do keep strangling
Wound this earth, crucify its
it's plain to see
This world is heavenly
Be God's glow
We could fly so

Let spirits never die
In my heart I feel you are all brothers
Create a world with fear
Together cry happy tears
See the nations turn their swords into

We could really there
If you cared enough the living
Make a little space
make a better place
Heal the world
Make it better place
For you for me

And entire human race
There are people dying
If you care enough for living
Make a better place
For you and me
Heal the world
Make it a better
For you and me

And the human race
There are people dying
If care enough for the living
Make a better place
For you for me
Heal the world
it a better place
you and for me

And the entire human
There are people dying
If you care enough for the
Make a better place
you and for me
There are people dying
If you care for the living
Make a better place
For you and me

There are people dying
you care enough for the living
Make a better place
For you and for
You and for me
You and for me
You and for me
Heal the world we in, save it for our children
Heal the world we live in, save it for our
the world we live in, save it for our children

Heal the we live in, save it for our children
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang