Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Heal The World - Michael Jackson

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/04/2019 23:38:51
91 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
a place in your heart
And I that it is love
And this place could be brighter than tomorrow
if you really try
You'll find there's no to cry

In this place you'll there's no hurt or sorrow
There are ways get there
If you care for the living
Make a little space
Make a better place
Heal the world
Make it a better
you and for me

And entire human race
There are people dying
If you care enough for the
Make a better place
you and for me
If you to know why
There's a that cannot lie

Love is strong
It cares for joyful giving
If we we shall see
In this we cannot feel
Fear or dread
We stop existing start living
Then it feels that

Love's for us growing
So make a world
Make a better world
Heal the world
Make a better place
For and for me
And the entire human

There are people dying
If you care for the living
Make a better place
For you and me
And the dream we were conceived
Will a joyful face
And the world we once believed

Will shine in grace
Then why we keep strangling
Wound earth, crucify its soul
it's plain to see
This world is heavenly
Be God's glow
We could so high

Let our spirits never
In my heart I feel are all my brothers
a world with no fear
Together we'll happy tears
See the nations their swords into plowshares

could really get there
If you cared enough for living
Make a little space
To a better place
Heal the world
Make a better place
For and for me

And the entire race
There are people dying
If you care for the living
Make a better place
For you and me
Heal the world
it a better place
For and for me

And the human race
There are people dying
If you care for the living
Make a better place
For you and for
Heal the world
Make it a place
For you and for

And the entire human
There are people dying
you care enough for the living
Make a better place
For you for me
There are people dying
If you care enough for living
Make a better place
For you for me

There are people dying
If you care for the living
Make a better place
For and for me
You and for me
You and for me
You and for me
Heal the world we live in, save it for children
Heal the world we live in, save it for children
Heal the world we live save it for our children

Heal the world live in, save it for our children
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang